De slimme Bandenpomp

Groen, Gratis & Gemakkelijk
Op tientallen parkeerterreinen en garages hebben wij inmiddels Bandenpompen geplaatst en bieden het gebruik namens de locatiepartners aan tienduizenden automobilisten kosteloos aan.

Met het plaatsen en gratis aanbieden van het gebruik, bied je bezoekers, medewerkers en klanten veel voordeel en een concrete kostenbesparing. Je ziet direct in beeld dat je 20 tot 25 euro bespaart, dat helpt in deze dure tijden!

De winst voor het milieu en de verkeersveiligheid komen daar nog bij. Zo versterkt de Bandenpomp het maatschappelijk imago van elke organisatie. Het is zichtbaar, concreet en snel te realiseren voordeel.

Altijd directe winst, voor iedereen! De ingebruikname levert veel media aandacht en enthousiasme van automobilisten op. Zo ontstaan nieuwe en verrassende kansen voor communicatie met de eigen medewerkers, klanten en bezoekers.

Cradle to Cradle
Wij gaan uit van een samenwerkingsrelatie. Wij blijven de eigenaar en beheerder van de Bandenpomp en de locatiepartner heeft zo geen zorgen of kosten over de plaatsing, onderhoud, reparatie, licenties en de werking. Wij zorgen ervoor dat de Bandenpomp altijd gebruikt kan worden, ook als de zon niet schijnt!

Deze werkwijze daagt ons uit de Bandenpomp betrouwbaar, duurzaam en voor de lange termijn te ontwikkelen en te onderhouden. Dit sluit aan bij het Cradle to Cradle principe dat wij als duurzame organisatie nastreven. Niet het bezit maar het gebruik staat hierbij centraal. Het eigendom van de grondstoffen (of de onderdelen in de Bandenpomp) blijft bij de “producent” . Zo waarborgen wij goed (preventief) onderhoud waarmee wij de levensduur van de diverse onderdelen maximaal benutten.

Lage jaarlijkse vergoeding
Alleen voor het gebruik en het ter beschikking stellen van de Bandenpomp vragen wij een vaste, lage jaarlijkse vergoeding. Deze bedraagt, afhankelijk van de duur van de samenwerkingsovereenkomst, circa € 2.500,-. Op veel locaties zijn jaarlijkse kostenbesparingen van € 100.000 euro al gerealiseerd. Dus afhankelijk van het gebruik en het aantal leaseauto’s, worden de kosten binnen enkele weken tot maanden al terugverdiend. Vanaf een groep van 25 leaseauto’s is het dus vanuit alleen financieel oogpunt zinvol een Bandenpomp op een vestiging of locatie te plaatsen. De winst voor de verkeersveiligheid, het milieu en het maatschappelijke imago komen daar dus nog eens bij!
Vanzelfsprekend informeren wij u graag verder over de mogelijkheden een Bandenpomp op het terrein te plaatsen en de vergoeding die past bij uw wensen en organisatie.