Voordelen goed opgepompte banden

De maatregel om autobanden op spanning te brengen is in het Klimaatakkoord opgenomen als kostenefficiënte maatregel die veel CO2-besparing met zich meebrengt. Er zijn echter meer voordelen:

Kostenbesparingen

 • 2% tot 5% brandstofbesparing
 • Verlenging levensduur banden
 • Snel 100 euro per auto per jaar
Veilig op weg

 • Verbeterde remweg
 • Verbeterde wegligging
 • Minder schade en ongelukken
MVO in de praktijk

 • Rijden met harde banden is een directe en kostenefficiënte MVO-maatregel
 • Bandenspanning als speerpunt is verrassend, creatief en een positief onderwerp
Duurzaamheid en klimaat

 • Minder CO2– en NOx-uitstoot
 • Vermindering fijnstof, dus schonere lucht
 • Minder microplastic (door minder bandenslijpsel)
 • Stiller rijden       

Waarom u brandstof bespaart met harde banden
Als de banden zacht zijn, levert dat met rijden meer rolweerstand op. Om deze weerstand te overwinnen is dus meer energie nodig: de motor moet harder werken. Het brandstofverbruik gaat daarmee omhoog, want er is meer energie nodig om dezelfde snelheid te halen.

Onderstaande grafiek geeft het verband tussen onderspanning en het percentage extra brandstofverbruik weer. Met 15% te lage spanning (2,0 bar in plaats van 2,3 bar) verbruikt u al bijna 2% extra brandstof. In de projecten die wij uitvoeren, zien wij dat auto’s rijden met een onderspanning tot wel 35%, wat dus leidt tot 5% extra brandstofgebruik. Rijden met onderspanning komt voor een personenauto op benzine die 1 op 15 rijdt en jaarlijks 20.000 kilometer aflegt al snel neer op 50 euro per jaar.

Minder bandenslijtage
Onderspanning zorgt voor versnelde slijtage van autobanden, waardoor de levensduur snel afneemt. Dit leidt tot het eerder vervangen van de autobanden en meer bandenslijpsel, dat als fijnstof in de lucht komt. Een onderspanning van 20% verkort de levensduur van de band met bijna een kwart en 30% onderspanning verkort de levensduur zelfs met de helft.

Een band kost zomaar 75 euro (4 banden dus 300 euro) en is volgens de Consumentenbond na ongeveer 37.500 kilometer aan vervanging toe. Dat is wel indien u altijd met de juiste spanning rijdt! Een kwart afname van de levensduur kost u dus per jaar veel geld. Stel, u rijdt 20.000 km per jaar, dan kost u dit aan slijtage normaal gesproken 160 euro. Met 20% onderspanning kost u dit echter 215 euro. Dat is 55 euro aan extra kosten!

Veiliger rijden
De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft onderzocht wat het effect is van onderspanning op auto-ongelukken. Zij komt tot de conclusie dat ongeveer 0,5% van alle ongelukken hierdoor wordt veroorzaakt.

Uit onze eigen metingen bij inmiddels ruim 200.000 auto’s blijkt dat bij 7% van de auto’s minimaal 1 band een veel te lage spanning en vermoedelijk een lek heeft. Dat kan een spijker of schroef in het loopvlak zijn, of het ventiel dat niet goed sluit. 

Bandenspanning is per 1 mei 2009 een vast onderdeel tijdens de apk.

Een te lage bandenspanning heeft een aantal negatieve gevolgen voor de rijveiligheid en het rijcomfort:

 • Een te lage bandenspanning zorgt voor een verminderde grip op de weg. Dit betekent een langere remweg en een hogere slipkans.
 • Een te lage bandenspanning verhoogt de kans op klapbanden. Door de grote vervorming bij elke omwenteling van het wiel (“de wangen bollen op”) wordt de band erg heet. Het rubber slijt dan erg zacht en de stalen koordlagen in de band kunnen breken. Vaak is dit niet zichtbaar aan de buitenkant van de band. Deze band is dus van binnen soms sterk beschadigd en kan tijdens het rijden plots bezwijken: een klapband is dan het gevolg. Vaak ontstaat dit in combinatie met een heftige (nood)stop of uitwijkmanoeuvre. De beschadigde band kan dit niet aan en bezwijkt ineens.
 • Door een te lage bandenspanning vermindert de wegligging en is de auto minder goed in staat onregelmatigheden in het wegdek op te vangen. Het stuurgedrag is niet optimaal, zeker niet in scherpe bochten. Met te hoge snelheid vliegt u daar dan uit, terwijl dit met een juiste bandenspanning nog te voorkomen is.

Stiller rijden
Wat veel mensen niet weten is dat het geluid van een voorbij rijdende auto voor meer dan 95% wordt veroorzaakt door het rollen van de band over het wegdek. Alleen bij een heel lage snelheid of bij stevig optrekken domineert de motor het geproduceerde geluid. Het bestrijden van verkeerslawaai komt dus neer op het bestrijden van dit rolgeluid.

Het meeste rolgeluid van een band is afkomstig van twee mechanismen:

 • Mechanisch geluid afkomstig van het trillende loopvlak van de band;
 • Stromingsgeluid in en rond het contactvlak tussen band en weg door de compressie en expansie van lucht in het profiel (de groeven in de band).

Rolgeluid is in steden de dominante bron van omgevingsgeluid. Onderzoek van CROW laat zien dat verkeerslawaai van alle milieufactoren in Nederland zelfs de belangrijkste rol speelt in de tevredenheid van mensen in hun leefomgeving. In Nederland hebben 640.000 mensen dagelijks ernstige hinder van verkeersgeluid. Het leidt tot gezondheidsproblemen zoals slaapverstoring en hart- en vaatziekten. Hieraan zijn jaarlijks tientallen tot zelfs honderden doden toe te schrijven.

De mogelijkheden om een band stiller te krijgen zijn beperkt. Helaas zorgt het rijden met te zachte banden voor extra lawaai. Door met de juiste spanning (of zelfs iets hoger) te rijden kan 1 tot 2 decibel aan verkeerslawaai worden voorkomen. Om hier een beeld bij te geven: het geluidsniveau langs de weg gaat met 2 decibel omhoog wanneer de gemiddelde snelheid met 10% stijgt. Het effect van onderspanning is dus van dezelfde ordegrootte: 2 decibel lijkt weinig, maar de schaal van decibel is logaritmisch. Een toename met 3 decibel betekent een verdubbeling van het lawaai.

Kortom, rijden met de juiste bandenspanning levert minder verkeersoverlast op, wat veel hinder, ellende en zelfs doden kan voorkomen!

Lees meer over de voordelen van een goede bandenspanning onder Klimaat of Duurzaamheid.