Krachtige communicatie

Met zowel de service op locatie als de Bandenpomp bieden wij elke organisatie een verrassende en heldere kans om de eigen prestaties of propositie onder de aandacht te brengen. Zo kunnen gemeenten laten zien dat elke automobilist wel degelijk handelingsperspectief heeft om zuiniger en schoner te rijden, zonder direct een elektrische auto aan te schaffen. Een supermarkt kan op het parkeerterrein met de opvallende Bandenpomp gemak en service uitstralen en de kostenbesparing als cadeau aan haar eigen klanten aanbieden. De koppeling met andere energiebesparende maatregelen, versterkt de boodschap.

Kortom Band op Spanning is zo een krachtige metafoor van de eigen identiteit en biedt diverse mogelijkheden voor gerichte communicatie met automobilisten, klanten en de maatschappij. Je toont maatschappelijke betrokkenheid op diverse punten. Voor ieder wat wils en altijd positief.

Uit ervaring weten wij dat de plaatsing en de ingebruikname van de Bandenpomp zeer mediageniek is en door de lokale en regionale media goed wordt opgepikt. Het is immers een mooi beeld en een helder verhaal dat zich eenvoudig laat uitleggen. Het is geloofwaardig en relevant en iedereen herkent het probleem dat opgelost wordt. De opvallende Bandenpomp op het parkeerterrein zegt als beeld meer dan duizend woorden.

Voor sommige grote organisatie die veel autoverkeer aantrekken, is het lastig om dit autobezoek te weren of te voorkomen. Het ter beschikking stellen van de gratis te gebruiken Bandenpomp is dan ook een sympathiek gebaar naar de directe omgeving. Dit is dan een concrete maatregelen om toch wat te doen aan de overlast die omwonenden ervaren en te voldoen aan de wens van de gemeente om de luchtvervuiling, uitstoot van CO2 en fijnstof te verminderen en geluidsoverlast te beperken.

Door de autobezoekers te wijzen op de vele voordelen, stimuleer je het gebruik. Dubbele winst, want zo versterk je de relatie met klanten en bezoekers die blij verrast worden met de kostenbesparing. Dit contactmoment kan goed benut worden de relatie verder uit te bouwen en de gebruiker te verleiden vaker te komen of deze positieve ervaring in de eigen omgeving te delen. Je kunt zo goed laten zien dat je als bedrijf je verantwoordelijkheid neemt en een steen bijdraagt. Winst voor milieu, de verkeersveiligheid en de portemonnee gaan zo hand in hand.