CO₂ NOx en fijnstof

Rijden met onderspanning levert veel extra luchtvervuiling op. Zonde natuurlijk, want deze extra vervuiling is helemaal niet nodig om je met een auto te verplaatsen. Iedereen kan dus met het zelfde gemak in zijn eigen auto rijden en toch een steen bijdragen aan een schonere lucht. Dat is ons positieve bericht voor automobilisten: je hoeft niet meteen veel geld te steken in een nieuwe elektrische auto.

Gewoon je banden vaker oppompen en liefst een beetje harder dan je normaal doet! Dat levert net zoveel besparing op als 160.000 elektrische auto’s die op 100 % zonnestroom rijden…… Dat zou een vermindering van 2 % opleveren van de uitstoot van het wegverkeer. De investeringen echter om 2 % van alle auto’s elektrisch te maken, zijn een veelvoud van de kosten om alle 8 miljoen auto’s in Nederland altijd met de juiste spanning te laten rijden. En daarbij, elektrische auto’s zijn misschien nog wel meer gebaad bij het rijden op de juiste bandenspanning: de actieradius wordt snel groter wat veel kan uitmaken.

Minder CO uitstoot
Elke liter brandstof die je niet verbruikt, voorkomt de uitstoot van bijna 1,2 liter ruwe olie. Bij winning, transport en raffinage komt immers ook CO uitstoot kijken. Als alle auto’s in Nederland hun banden netjes zouden oppompen, liefst iets meer, levert dat een besparing op van ruim 175 miljoen liter. Dat is per auto circa 22 liter.

Omdat er ook miljoenen banden (ja, dat is echt een heel grote stapel!) minder slijten door met de juiste spanning te rijden, levert dit ook een flinke vermeden post aan CO2 uitstoot op. Elke band vertegenwoordigt namelijk circa 27 kilogram CO. Deze twee besparingen samen, leveren jaarlijks in potentie 600.000.000 kilogram CO besparing op. Dat is 0,6 Megaton… en dat is heel veel volgens de kenners!

Minder NOx uitstoot
Bij de verbranding in een plofmotor komt ook NO en NO (samen NOx genaamd) vrij. Dat is een vervelend stofje wat smog veroorzaakt, de luchtwegen irriteert, Ozon aantast, het broeikaseffect versterkt en zure regen veroorzaakt. Iedereen herinnert zich nog wel de onderstaande kaart die enkele jaren terug wereld nieuws was en het probleem van de NOx vervuiling in Nederland in 1 oogopslag duidelijk maakt:

Helaas voldoet Nederland nog steeds niet tot nauwelijks aan de normen voor NOx vervuiling. Het is de vraag of Nederland in 2015 voldoet aan de Europese normen voor gezonde lucht en NOx concentraties.

Onderzoek van TNO en anderen laten duidelijk een relatie zien tussen het rijden met onderspanning en extra uitstoot van NOx. Een Dieselauto stoot met onderspanning gemiddeld 0,9 % extra NOx uit en een Benzine auto zelfs 1,5 %.

Minder fijnstof uitstoot
De uitstoot van fijn stof door wegverkeer wordt vooral veroorzaakt door bandenslijpsel. Uit onderzoek blijkt dat bandenslijtage in 2007 verantwoordelijk was voor 2% van de totale hoeveelheid fijnstof in Nederland was. Niemand staat er bij stil maar als het profiel van de band is versleten en je hoort bij de APK dat je nieuwe banden moet hebben, betekent dit dat het loopvlak is afgesleten en in de vorm van fijn stof in de lucht terecht is gekomen.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) leven in Nederland jaarlijks enige duizenden mensen enkele dagen tot maanden korter door kortdurende blootstelling aan hoge concentraties fijn stof. Het gaat vooral om ouderen en mensen met hart-, vaat- of longaandoeningen. Levenslange blootstelling in deze vorm kan leiden tot blijvende gezondheidseffecten zoals verminderde longfunctie, verergering van luchtwegklachten en vroegtijdige sterfte aan met name luchtwegklachten en hart- en vaatziekten.

De boodschap is helder. Door de zinloze en versnelde slijtage van je banden te voorkomen door ze tijdig op pompen, is veel ellende te voorkomen. Niet alle slijtage is te voorkomen natuurlijk, maar onderzoek van TNO laat zien dat maar liefst 3,2 % van alle fijnstof uitstoot is te voorkomen bij de gemiddelde auto door de banden op te pompen.