CO₂ ladder en Greenkey

De CO₂ Prestatieladder

Dit is een instrument om (grote) bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO₂ bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Een hogere score op de ladder wordt beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs. De CO₂ Prestatieladder kent 5 treden die globaal gezien per trede een korting van 2 % opleveren.

Doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO₂ uitstoot (en die van hun leveranciers) te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de klimaatimpact van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. Het instrument stimuleert bedrijven die maatregelen

daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis te delen en samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden te zoeken naar verdere mogelijkheden om de uitstoot terug te dringen.

Band op Spanning: op trede 3 gehonoreerd

De service op locatie en de Bandenpomp zijn maatregelen die op niveau drie meetellen. Wij worden dan ook steeds vaker benaderd door bedrijven die bezig zijn met dit instrument . Zo zien wij dit krachtige instrument in de praktijk gebruikt worden en daarmee is het een erg succesvolle manier om de CO2 uitstoot terug te dringen.

Greenkey

GreenKey is een veel gebruikt keurmerk voor duurzame bedrijven in de horeca en recreatiesector. Ook vergader en congreslocaties gebruiken deze methode om zich te onderscheiden op duurzaamheid. Het certificaat kent drie niveaus: brons, zilver en goud. Hoe meer milieumaatregelen een bedrijf heeft ingevoerd, hoe hoger het ‘milieuvriendelijke’ niveau.

Binnen de GreenKey wordt specifieke aandacht gegeven aan het vervoersmanagement van de onderneming. Daarbij is het doel om de gevolgen van het verkeer en vervoer van en naar de inrichting (van werknemers, bezoekers, zakelijke klanten en goederen) zodanig worden beïnvloed dat de milieubelasting wordt teruggedrongen. Daarbinnen hebben de volgende aspecten de aandacht: Energiebesparing, Verbetering van de luchtkwaliteit, minder CO2 uitstoot, Vermindering van verkeerslawaai en de verbetering van de bereikbaarheid.

Band op Spanning scoort hier goed op de 4 eerste punten en wordt door Greenkey dan ook gewaardeerd als maatregel in de puntentelling voor het certificaat.