Afname verkeerslawaai

Wat veel mensen niet weten: Het geluid van een voorbijrijdende auto wordt voor meer dan 95% veroorzaakt door het rollen van de band over het wegdek. Alleen bij hele lage snelheid of bij stevig optrekken domineert de motor het geproduceerde geluid. Het bestrijden van verkeerslawaai komt dus neer op het bestrijden van dit rolgeluid.

Het meeste rolgeluid van een band is afkomstig van twee mechanismen:

  • Mechanisch geluid afkomstig van het trillende loopvlak van de band.
  • Stromingsgeluid in en rond het band/weg contactvlak door de compressie en expansie van lucht in het profiel, de groeven in de band.

Rolgeluid is, in steden, de dominante bron van omgevingsgeluid. Onderzoek van CROW laat zien dat van alle milieufactoren in Nederland, wegverkeerslawaai zelfs de belangrijkste rol speelt in de tevredenheid van mensen in hun leefomgeving. In Nederland hebben 640.000 mensen dagelijks ernstige hinder van wegverkeersgeluid. Het leidt tot gezondheidsproblemen zoals hinder, slaapverstoring en hart- en vaatziekten. Hieraan zijn jaarlijks tientallen tot zelfs honderden doden toe te schrijven.

De mogelijkheden om een band stiller te krijgen zijn beperkt. En helaas, het rijden met te zachte banden zorgt voor extra lawaai. Door met de juiste spanning (of zelfs iets hoger) te rijden kan 1 tot 2 decibel aan wegverkeerslawaai worden verkomen. Om hier een beeld bij te geven: Het geluidsniveau langs de weg gaat met 2 decibel omhoog wanneer de gemiddelde snelheid met 10 % stijgt. Het effect van onderspanning is dus van dezelfde ordegrootte. 2 decibel lijkt weinig, maar de schaal van decibel is logaritmisch: een toename met 3 decibel betekent een verdubbeling van het lawaai.

Kortom, rijden met de juiste bandenspanning levert minder wegverkeersoverlast op en dat kan veel hinder, ellende en zelfs doden voorkomen!