Veel voordelen

De maatregel om autobanden op spanning te brengen is in het klimaatakkoord zelfs opgenomen als kostenefficiënte maatregel die veel CO2 besparing met zich meebrengt. Maar er zijn meer voordelen…

 

Voordelen van een goede bandenspanning
Milieu en klimaat

 • Schonere lucht
 • Minder CO2 en NOx uitstoot
 • Vermindering fijnstof
 • Minder microplastic (door  minder bandenslijpsel)
Kostenbesparingen

 • 2 tot 5% brandstofbesparing
 • Verlenging levensduur banden
 • Snel 100 euro per auto per jaar
Veilig op weg

 • Verbeterde remweg en wegligging
 • Tijdige melding van lekke band
 • Minder schade en ongelukken
Krachtige communicatie

 • Direct informatie over de besparing
 • Concrete resultaten
 • Zichtbare oplossing (ook in media)
Positieve uitstraling

 • MVO in de praktijk
 • Enthousiaste reacties
 • Verrassend, creatief en positief
Gemak en service

 • Professioneel en betrouwbaar
 • Voor medewerkers èn bezoekers
 • Snel een concrete klimaatoplossing