Voorbeeld resultaten

Na afloop van een actie of als onderdeel van de kwartaalservice waarbij we 4 keer per jaar de auto’s van de juiste spanning voorzien, stellen we een rapportage op. In die overzichten staan de belangrijkste besparingen overzichtelijk weergegeven.

Een goed voorbeeld van een dergelijk overzicht, wordt hieronder weergegeven. Dit zijn de concrete resultaten bij een bedrijf met een wagenpark van 150 auto’s. De banden van deze auto’s worden 4 keer per jaar door ons op de juiste spanning hebben gebracht. De kosten bedroegen ongeveer een derde van de gerealiseerde besparing.
Een zeer positieve business case die gepaard gaat met winst voor het milieu, de luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid.