Opdrachtgevers

Wij werken met veel plezier en succes aan het oplossen van het rijden met onderspanning. Wij realiseren brandstofbesparing, zijn een concrete klimaatmaatregel en sluiten aan bij de wensen of doelstellingen van onze klanten. Wij werken al ruim 9 jaar met onze service op locatie bij honderden bedrijven, overheden en evenementen.

Bedrijven
Veel bedrijven met grote leasewagenparken zetten onze service in. Dat doen ze omdat wij betrouwbaar, onafhankelijk en zeer efficiënt werken. Heldere en duidelijke rapportages en overzichten met de besparingen kunnen direct in de jaarverslagen worden opgenomen of als persbericht gebruikt worden. Doordat leaseauto’s vaak veel kilometers maken, zijn de kostenbesparingen soms zeer omvangrijk. Een wagenpark van 1.000 auto’s kan tot wel 150.000 euro aan kostenreductie opleveren.

Klik hier voor een overzicht van bedrijven

Overheden en Non Profit
Ook indien de kostenbesparing niet bij de opdrachtgever zelf terecht komt en er wel veel auto’s van medewerkers of bezoekers op het parkeerterrein staan, worden wij veelvuldig ingezet. Als actie is het een verrassende manier om te laten zien op welke wijze de organisatie mensen helpt schoner en veiliger met de eigen auto te rijden. Vaak ook als onderdeel van klimaatmaatregelen of een manier om te laten zien dat iedereen een steentje bij kan dragen. Ook de gemeente, het waterschap of de provincie.

Klik hier voor een overzicht van overheden

Evenementen
Bij beurzen en evenementen zijn wij een zeer vriendelijke en positieve manier om met bezoekers te communiceren. Mensen worden op een verrassende wijze weer veilig en goedkoper huiswaarts gezonden en ontvangen een kaartje met informatie over de actie en een boodschap van de opdrachtgever of sponsor. Vaak is de organisatie van het (duurzame) evenement zelf die informatie wil verstrekken. Het is de enige manier om daadwerkelijk klimaatneutraal met het autobezoek om te gaan doordat de bezoekende auto letterlijk zuiniger verder rijdt. Dat wordt zeer gewaardeerd is onze ervaring.

Klik hier voor een overzicht van evenementen