Organisatie

Band op Spanning is de naam waaronder we werken en bekend zijn. Minder bekend is dat wij formeel een stichting zijn en niet gericht zijn op het streven naar winst(maximalisatie). Stichting de Groene Garage is opgericht in 2004 en wordt bestuurd door Laurens Drogendijk.

“Ik heb mijn bedrijf als stichting opgezet omdat ik vanuit mijn passie wil ondernemen en zo een bijdrage lever aan het verminderen van natuur- en milieuvervuiling. Het is fantastisch te werken aan doel, waar iedereen enthousiast van wordt en zichtbaar, concreet en direct een betere toekomst dichterbij kan helpen halen. De activiteiten die ik en mijn medewerkers ondernemen, zijn op dit doel gericht. Wij hebben geen doelstelling om winst te maken of te vergroten. Dat leidt af, en kan op gespannen voet komen te staan met de doelstelling zoals ik nastreef. Inkomsten, omzet uit onze projecten en producten en de eventuele winst, worden in de stichting gebruikt om aan onze doelen en passie te werken. Zo investeren wij al onze energie, tijd en middelen in het verbeteren, uitbreiden en versterken van Band op Spanning en de ontwikkeling van nieuwe ideeën en producten. Een goed voorbeeld is de ontwikkeling van de slimme Bandenpomp de afgelopen jaren.

Het is een heel zuivere manier van ondernemen, met open vizier en transparant. Dat schijnt nu sociaal ondernemen of maatschappelijk betrokken ondernemen te heten, het zal wel. Je moet gewoon eerlijk en netjes je werk doen met oog voor de impact op mens, milieu, je omgeving en de toekomst. Het moet op al deze fundamentele pijlers een plus scoren, anders moet je stoppen. In mijn visie is je product of dienst dan ook te duur indien je er (te) veel winst mee maakt. Dan moet je de prijs verlagen, om te voorkomen dat je jouw afnemers en zo de samenleving te veel vraagt. Zo kun je iedereen het best laten profiteren van de voordelen die Band op Spanning biedt.

Deze manier van denken en ondernemen past mij en gebruik ik om de mensen om mij heen en mijn medewerkers te inspireren. Zo haal ik voldoening uit mijn inzet en werkzaamheden aan dat hele kleine radertje in de (duurzame) automobiliteit: het correct en kundig oppompen van banden en zo het probleem van 60% van de auto’s in Nederland aanpakken en daarmee enkele procenten vervuiling en ongelukken voorkomen.

Niets doen, kan altijd nog.”