Onze impact

Maak kennis met waar we aan werken: klimaatwinst, schonere lucht en veiliger verkeer.

Autobanden lopen met ongeveer 2% tot 3% per maand leeg. Dat komt door het drukverschil. Ongeveer 60% van de Nederlandse automobilisten rijdt met banden met een te lage spanning, met diverse gevolgen van dien.

Waar we impact maken:

 • Klimaat
  Het extra brandstofverbruik en de versnelde bandenslijtage door rijden met te zachte banden leiden samen tot extra CO2-uitstoot. Het rijden met onderspanning zorgt voor een toename van ruim 3% meer CO2- en bijna 1% meer NOx-uitstoot. De extra brandstofkosten kunnen oplopen van gemiddeld €80 tot wel €150 per jaar.
 • Schonere lucht en beter milieu
  Goed opgepompte banden slijten minder snel, waardoor minder fijnstof in de lucht komt en minder microplastic in het milieu. Bij een onderspanning van 30% slijten banden maar liefst 50% sneller.
 • Gezondere leefomgeving
  Onderspanning zorgt voor een forse toename van verkeerslawaai. Ruim 3 miljoen mensen ondervinden hinder door het geluid van het wegverkeer of hebben last van slaapverstoring. Hierdoor ontstaan gezondheidsklachten en naar schatting overlijden enkele honderden mensen in Nederland per jaar als gevolg hiervan.
 • Veiligheid
  Rijd je met onderspanning, dan verslechtert dat de wegligging en neemt de remweg toe. De veiligheid neemt af van de gebruikers van de auto en medeweggebruikers. Onderspanning is de oorzaak van 0,5% van alle auto-ongelukken (bron: SWOV).
Brandstofbesparing 3.106.941 liter
Kostenbesparing 12.928.916 euro
Voorkomen CO2-uitstoot 13.022 ton
Voorkomen bandenslijtage 91.168 banden


Van Dokkum tot Maastricht

We zijn actief in heel Nederland en hebben door het hele land pompen staan.
Bekijk hier alle locaties van de Slimme Bandenpomp