Autobanden oppompen gaat in de praktijk vaak niet goed!

Luchtpomponderzoek CE Delft in opdracht van Band op Spanning

Al 15 jaar helpen wij automobilisten met het oppompen van hun banden. Dit doen wij niet voor niks. Ruim 60% van de auto’s in Nederland rijdt met onderspanning. Wanneer automobilisten zelf hun autobanden oppompen, doen zij dit vrijwel altijd bij een tankstation. Eigen onderzoek van jaren terug laat zien dat bij de gangbare luchtpompen bij tankstations veel auto’s wegreden met een nog steeds te lage bandenspanning en vaak zelfs een lagere bandenspanning dan waarmee ze kwamen.

Wij vroegen ons af of er iets was veranderd aan deze situatie en hebben ervoor gekozen een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar het gebruik en de werking van de gangbare luchtpompen bij tankstations. Dit onderzoek is uitgevoerd door CE Delft. Het onderzoek bestond uit een empirisch onderzoek, een data-analyse en een impactstudie naar de omvang van de CO2-uitstoot die met een technisch beter werkende luchtpomp kan worden gerealiseerd.

Wat zijn de voornaamste uitkomsten van het onderzoek  van CE Delft?

  • De onderzoeksdata laat zien dat van de auto’s die aankomen 79% onderspanning heeft.
  • 51% heeft nog steeds onderspanning na het oppompen van de banden, met andere woorden: slechts 1/3 lukt het om het probleem van onderspanning op te lossen.
  • 37% van de automobilisten rijdt weg met een lagere bandenspanning dan waarmee ze kwamen. Ze gaven aan dit verlagen niet in de gaten te hebben gehad en meenden de spanning te hebben verhoogd!

Leiden technische verbeteringen aan de luchtpomp tot beter opgepompte banden en een CO2-besparing?

In de impactstudie is door CE Delft gerekend met een aantal technische verbeteringen aan de werking van de luchtpomp. Deze verbeteringen in gebruik staan op pagina 15 en 16 van het onderzoeksrapport toegelicht. In de impactstudie is aangenomen dat de automobilisten dezelfde voorkennis hebben over het gebruik en instellen van de gewenste spanning en niet meer of minder vaak de bandenspanning controleren. CE Delft heeft berekend dat met deze aanpassingen de volgende resultaten kunnen worden bereikt:

  • 95% van de auto’s zou wegrijden met minimaal de juiste bandenspanning.
  • 0% zou wegrijden met een verlaagde spanning.
  • Er zou per auto 1,5% minder brandstof per jaar worden verbruikt. Voor de 8,5 miljoen personenauto’s die in Nederland rondrijden zou dat neerkomen op een vermindering van uitstoot van 0,37 Mton CO2 per jaar.

Bijkomende positieve effecten van het rijden met de juiste spanning

De opdracht aan CE Delft was het huidige praktijkgebruik te onderzoeken om het resultaat voor de automobilisten helder in beeld te krijgen. Rijden zij nu weg bij een gangbare luchtpomp met de juiste bandenspanning en wat is de omvang van de groep die wegrijdt met een (onbewust) verlaagde bandenspanning? In de impactstudie ligt de focus op de potentiële extra CO2-besparingen die de technisch verbeterde werking van de luchtpomp kan opleveren. 

Daarnaast zijn er nog een aantal positieve aspecten die in de rapportage van CE Delft niet aan bod komen. Deze zijn wel belangrijk omdat dit laat zien dat de maatschappelijk winst van het rijden met goed opgepompte banden veel verder gaat dan alleen een verbeterd klimaat.

  • Verbeterde verkeersveiligheid. 16% van de auto’s in het onderzoek heeft minimaal 1 band met een spanning van 1,5 bar of lager. Dat zijn lekke en erg lege banden die mogelijk gevaarlijke situaties en klapbanden veroorzaken. De gebruikers hebben dit niet in de gaten en rijden zonder te worden gewaarschuwd weer weg. Een gemiste kans voor deze automobilisten.
  • Minder stikstof-uitstoot. Onderzoek van TNO uit november 2011 laat zien dat met het rijden op de juiste spanning 0,9% tot 1,5% uitstoot van stikstof (NOx) vermeden wordt.
  • Minder fijnstof-uitstoot. Onderzoek van het RIVM uit 2016 laat zien dat bandenslijpsel een grote bron van fijnstof (microplastics) in het milieu is met 17.300 ton microdeeltjes per jaar. TNO laat in 2011 zien dat 3,2% van deze uitstoot is te vermijden.
  • Een jaarlijkse kostenbesparing van €60,- per auto. Milieu Centraal geeft voorlichting over duurzaamheid en zij geven aan dat door met de juiste bandenspanning te rijden een automobilist €60,- aan extra kosten voor brandstof en bandenslijtage voorkomt. Voor heel Nederland een jaarlijkse besparing van 510 miljoen euro.

Onze oplossing: De Slimme Bandenpomp

Als maatschappelijke organisatie hebben wij als oplossing van de door CE Delft bevestigde problemen met het gebruik van de gangbare luchtpomp bij tankstations, een Slimme Bandenpomp ontwikkeld. Deze past de door CE Delft aanbevolen verbeteringen in gebruik automatisch toe waardoor de berekende CO2-besparingen concreet worden gerealiseerd.

Daarnaast biedt de gratis te gebruiken Slimme Bandenpomp nog veel extra voordelen zoals bedieningsgemak en hulp bij het instellen met de touchscreen bediening. Het is zelfs mogelijk de bandenspanning automatisch met behulp van het kenteken op te zoeken. U ziet direct de gemeten bandenspanningen in beeld en achteraf ziet u ook de besparingen die het oppompen oplevert. Daarmee verdient u per keer gebruik snel €20,-.

Doordat de Slimme Bandenpomp ook lekke banden detecteert, wordt de automobilist daar direct voor gewaarschuwd. In beeld verschijnt een melding en advies wat de gebruiker kan doen om toch veilig te rijden. Dat voorkomt klapbanden en verkeersongelukken en wordt door de gebruikers zeer gewaardeerd.

De gegevens van het onderzoek

Wilt u graag het complete rapport van CE Delft, de onderzoeksdata in Excel of de technische bijlage: D ontvangen? Vul dan in onderstaand formulier uw gegevens in en welke onderdelen u graag wenst te ontvangen. Wij sturen deze dan zo spoedig mogelijk naar u toe.