Informatie particulieren

Bent u particulier en wilt ook zo’n Slimme Bandenpomp?

Met het plaatsen van een Slimme Bandenpomp draagt u dírect bij aan een beter klimaat en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Ook rijden auto’s met goed opgepompte banden veiliger.  U bespaart bovendien op slijtage van uw banden en jaarlijks zo’n € 80,- tot € 150,- aan brandstof per jaar.

Wilt u in uw eigen woonwijk of winkelcentrum een makkelijk te bedienen pomp? Kom dan in actie om de kosten ervan te financieren. 

Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • Via een ambtenaar of wethouder binnen uw gemeente
  Neem contact op met de verantwoordelijke ambtenaar of wethouder binnen uw gemeente. Denk aan wethouders met portefeuilles als: Milieu & emissieloos vervoer, Volksgezondheid, Mobiliteit, Energie of Groen. Maar het kan ook zijn: Klimaat, Duurzaamheid en Circulaire Economie, Verkeer of Vervoer en Luchtkwaliteit.
 • Via een bestaand initiatief, fonds of project binnen uw gemeente
  Er zijn vaak diverse speciale fondsen beschikbaar voor initiatieven om uw buurt, wijk of de stad leuker, duurzamer of leefbaarder te maken. U kunt aansluiting zoeken via een bestaand initiatief of project dat (gedeeltelijk) gericht is op: het terugdringen van CO2, het verbeteren van luchtkwaliteit of verkeersveiligheid. U kunt ook aansluiten bij een project dat de leefbaarheid van een bepaalde wijk of een specifiek centrum verbeterd.
 • Via een burgerinitiatief
  Het realiseren van een Slimme Bandenpomp kan mogelijk ook via het indienen van burgerinitiatief. U verbetert met de pomp direct uw leefomgeving en doet concreet iets voor het klimaat en de veiligheid van u als burger. Criteria voor dit soort aanvragen vindt u op de site van uw gemeente.
 • Via een locatiepartner
  Voor supermarkten, bouwmarkten of tuincentra is een Slimme Bandenpomp zeer interessant. Er wordt gemak en een kostenbesparing geboden aan de bezoeker. Gebruikers van de pomp zijn zeer enthousiast en het kan zelfs een reden zijn om de plek vaker te bezoeken.
 • Via de organisatie waar u werkt
  Wilt u een Slimme Bandenpomp op het parkeerterrein van de organisatie waar u voor werkt? Neem dan contact op met iemand binnen uw organisatie die verantwoordelijk  is voor duurzaamheid, klimaat, (het verduurzamen van het) woon-werkverkeer of de veiligheid van werknemers op de weg. Denk aan de MVO of Duurzaamheidsmanager, de Facilitymanager of de directeur zelf.

Heeft u financiering voor een Slimme Bandenpomp of heeft u hierover een vraag?  Gebruik dan onderstaand contactformulier.