Duurzaamheid

Verduurzaam mobiliteit: iedere maatregel die de huidige automobiliteit verduurzaamt moeten we aangrijpen. Boek klimaatwinst door de uitstoot van CO2 en fijnstof direct te verminderen. Auto’s met goed opgepompte banden verspillen minder, rijden veiliger en rijden stiller. 

Het is dus mogelijk medewerkers, bezoekers of inwoners direct klimaatvriendelijker en schoner de weg op te helpen door auto’s van de juiste bandenspanning te voorzien.

Het goed oppompen van banden is concreet en zeer effectief, maar liefst 60% van de auto’s rijdt dagelijks met te zachte banden.

Gezamenlijke impact
Wanneer alle auto’s in Nederland op de juiste bandenspanning zouden rijden, kan wel 0,4 megaton aan CO2 per jaar bespaard worden. Dat is vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot van alle huishoudens in de gemeente Almere.

 • Milieu en klimaat
  Door met goed opgepompte banden te rijden verbruik je minder brandstof, werk je direct aan schonere lucht, (minder NOx-uitstoot en fijnstof) en bespaar je CO2.
 • Bewustwording
  De Slimme Bandenpomp laat de gebruiker direct zien wat door zijn eigen handelen wordt bespaard op kosten en hoeveel minder CO2 wordt uitgestoten. Hierdoor worden mensen bewust van het feit dat het belangrijk is de bandenspanning te controleren en gestimuleerd dit vaker te doen.
 • CO2 Prestatieladder & GreenKey
  De Slimme Bandenpomp is een maatregel die bijvoorbeeld bij de CO2 Prestatieladder of bij GreenKey meetelt in de waardering. De tastbare resultaten kunnen goed in een (milieu)jaarverslag of op de website worden weergegeven.
 • MVO rapportage
  Het totaaloverzicht van al uw medewerkers of klanten is te gebruiken in uw MVO communicatie of rapportage.

Band op Spanning is partner van de rijkscampagne ‘Geef je banden lucht’ en ‘Kies de beste band’.

Telt bandenspanning mee in de CO₂ Prestatieladder?

De CO₂ Prestatieladder is een instrument om (grote) bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO₂ bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Een hogere score op de ladder wordt beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs. De CO₂ Prestatieladder kent 5 treden die globaal gezien per trede een korting van 2% opleveren.

Doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO₂-uitstoot (en die van hun leveranciers) te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de klimaatimpact van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. Het instrument stimuleert bedrijven die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis te delen en samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden te zoeken naar verdere mogelijkheden om de uitstoot terug te dringen.

Band op Spanning: op trede 3 gehonoreerd

De Service op Locatie en de Slimme Bandenpomp zijn maatregelen die op niveau drie meetellen. Wij worden dan ook steeds vaker benaderd door bedrijven die bezig zijn met dit instrument . Zo zien wij dit krachtige instrument in de praktijk gebruikt worden en daarmee is het een erg succesvolle manier om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Tellen de activiteiten van Band op Spanning mee voor het Greenkey keurmerk?

GreenKey is een veelgebruikt keurmerk voor duurzame bedrijven in de horeca en recreatiesector. Ook vergader- en congreslocaties gebruiken deze methode om zich te onderscheiden op duurzaamheid. Het certificaat kent drie niveaus: brons, zilver en goud. Hoe meer milieumaatregelen een bedrijf heeft ingevoerd, hoe hoger het ‘milieuvriendelijke’ niveau.

Binnen de GreenKey wordt specifieke aandacht gegeven aan het vervoersmanagement van de onderneming. Daarbij is het doel om de gevolgen van het verkeer en het vervoer van én naar de locatie (van werknemers, bezoekers, zakelijke klanten en goederen), zodanig te beïnvloeden dat de milieubelasting wordt teruggedrongen. Daarbinnen hebben de volgende aspecten de aandacht: Energiebesparing, verbetering van de luchtkwaliteit, minder CO₂-uitstoot, vermindering van verkeerslawaai en de verbetering van de bereikbaarheid.

Band op Spanning scoort hier goed op de 4 eerste punten en wordt door GreenKey dan ook gewaardeerd als maatregel in de puntentelling voor het certificaat.

Waarom is de Service op Locatie leuk en effectief?

Verduurzaam uw bedrijfsuitje, event of bijeenkomst door medewerkers of bezoekers klimaatvriendelijker, schoner én veiliger de weg op te laten gaan. Dit kan door ze met goed opgepompte autobanden te laten vertrekken. Auto’s met goed opgepompte banden rijden direct klimaatvriendelijker.

Met de Service op Locatie boekt u een team van servicemedewerkers van Band op Spanning. Zij zorgen ervoor dat de aanwezige of alle geselecteerde auto’s van de juiste bandenspanning worden voorzien.

De dienst is in te zetten op een: (zakelijke) event, congres, medewerkersfeest, eindejaarsbijeenkomst of vergadering. Wij zijn actief in heel Nederland. Voor bedrijven, evenementen en overheden.