Duurzaamheid

Iedere maatregel die de huidige automobiliteit verduurzaamt, moeten we aangrijpen. Boek klimaatwinst door de uitstoot van CO2 en fijnstof direct te verminderen. Auto’s met goed opgepompte banden verspillen minder, rijden veiliger en rijden stiller. 

Door auto’s van de juiste bandenspanning te voorzien helpt u uw medewerkers, bezoekers of inwoners direct klimaatvriendelijker en schoner de weg op.

Het goed oppompen van banden is concreet en zeer effectief. Maar liefst 60% van de auto’s rijdt dagelijks met te zachte banden.

Gezamenlijke impact
Wanneer alle auto’s in Nederland op de juiste bandenspanning zouden rijden, kan dit wel 0,4 megaton aan CO2 per jaar besparen. Dat is vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot van alle huishoudens in de gemeente Almere.

 • Milieu en klimaat
  Door met goed opgepompte banden te rijden verbruikt u minder brandstof. Ook werkt u direct aan schonere lucht (minder NOx-uitstoot en fijnstof) en bespaart u CO2.
 • Bewustwording
  De Slimme Bandenpomp laat de gebruiker direct zien hoeveel geld men bespaart en hoeveel minder CO2 men uitstoot. Dit maakt mensen bewust van het belang om de bandenspanning te controleren en stimuleert hen dit vaker te doen.
 • CO2-Prestatieladder & Green Key
  De Slimme Bandenpomp is een maatregel die bijvoorbeeld meetelt bij de CO2-Prestatieladder of Green Key. De tastbare resultaten kunnen goed in een (milieu)jaarverslag of op de website worden weergegeven.
 • MVO-rapportage
  Het totaaloverzicht van al uw medewerkers of klanten is te gebruiken in uw MVO-communicatie of -rapportage.

Band op Spanning is partner van de rijkscampagnes ‘Geef je banden lucht’ en ‘Kies de beste band’.

Telt bandenspanning mee in de CO₂-Prestatieladder?

De CO₂-Prestatieladder is een instrument voor (grote) bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen. Dit instrument stimuleert hen namelijk tot CO₂-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, efficiënt gebruikmaken van materialen en benutting van duurzame energie. Een hogere score op de ladder wordt beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces. Dit voordeel heeft de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs. De CO₂-Prestatieladder kent 5 treden, die globaal gezien per trede een korting van 2% opleveren.

Doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO₂-uitstoot (en die van hun leveranciers) te kennen. Tevens dienen zij permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de klimaatimpact van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. Het instrument stimuleert bedrijven om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis te delen. Zo zoeken zij samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden naar verdere mogelijkheden om de uitstoot terug te dringen.

Band op Spanning: op trede 3 gehonoreerd

De Service op Locatie en de Slimme Bandenpomp zijn maatregelen die op niveau 3 meetellen. Wij worden dan ook steeds vaker benaderd door bedrijven die bezig zijn met dit instrument. Zo zien wij dit krachtige instrument in de praktijk gebruikt worden. Daarmee is het een erg succesvolle manier om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Tellen de activiteiten van Band op Spanning mee voor het Green Key-keurmerk?

Green Key is een veelgebruikt keurmerk voor duurzame bedrijven in de horeca- en recreatiesector. Ook vergader- en congreslocaties gebruiken deze methode om zich te onderscheiden op duurzaamheid. Het certificaat kent drie niveaus: brons, zilver en goud. Hoe meer milieumaatregelen een bedrijf heeft ingevoerd, des te hoger is het ‘milieuvriendelijke’ niveau.

Binnen Green Key wordt specifieke aandacht gegeven aan het vervoersmanagement van de onderneming. Daarbij is het doel om de milieubelasting terug te dringen zodat de automobiliteit verduurzaamt. Dit gebeurt door de gevolgen van het verkeer en het vervoer van werknemers, bezoekers, zakelijke klanten en goederen van én naar de locatie te beïnvloeden. Daarbinnen hebben diverse terreinen de aandacht. Voorbeelden zijn energiebesparing, verbetering van de luchtkwaliteit, minder CO₂-uitstoot, vermindering van verkeerslawaai en verbetering van de bereikbaarheid.

Band op Spanning scoort hier goed op de 4 eerste punten. Daarom worden wij door Green Key dan ook gewaardeerd als maatregel in de puntentelling voor het certificaat.

Waarom is de Service op Locatie leuk en effectief?

Wilt u uw bedrijfsuitje, evenement of bijeenkomst verduurzamen? Laat dan medewerkers of bezoekers klimaatvriendelijker, schoner én veiliger de weg op gaan. Dit kan door ze met goed opgepompte autobanden te laten vertrekken. Auto’s met goed opgepompte banden rijden direct klimaatvriendelijker, waardoor de automobiliteit verduurzaamt.

Met de Service op Locatie boekt u een team van servicemedewerkers van Band op Spanning. Zij zorgen ervoor dat de aanwezige (of alle geselecteerde) auto’s van de juiste bandenspanning worden voorzien.

De dienst is in te zetten op een (zakelijk) evenement, congres, medewerkersfeest, eindejaarsbijeenkomst of vergadering. Wij zijn actief in heel Nederland, voor bedrijven, evenementen en overheden.