Tekortkomingen

Het lijkt wel of de gangbare luchtpomp is ontworpen vanuit het oogpunt van de maker en de exploitant. Goedkoop in aanschaf en constructie en de gebruiker moet zelf veel kennis hebben om luchtpomp (correct) te bedienen. Je krijgt geen goede informatie van wat er gebeurd en terug te zien wat de meting is en of er een lekke band wordt gemeten. Gezien het ontwerp en de bedoeling van het gebruik, kan niet anders dan geconcludeerd worden dat de makers niet de wensen van de gebruiker voorop hebben gesteld, maar slechts aan hun eigen belang hebben gedacht en geen gebruik maken van de technische mogelijkheden die tegenwoordig eenvoudig beschikbaar zijn. Dit leidt tot foutief gebruik en zorgt ervoor dat de automobilist in veel gevallen wegrijdt met een verkeerde bandenspanning en vaak zelfs lagere spanning dan gedacht.

De volgende problemen zijn geconstateerd:

 

  • De communicatie en instructie voor een correct gebruik op en rond de luchtpomp zijn zeer gebrekkig, onleesbaar of afwezig.
  • Met warme banden door het rijden, neemt de temperatuur van de band toe en daarmee druk. Dit effect treedt altijd op en na een kwartier rijden, kan de druk met 0,3 bar (circa 15 %) of zelfs meer zijn toegenomen. Indien met dit effect geen rekening wordt gehouden en de adviesspanning van de autosticker gewoon wordt gebruikt, breng je dus (ongewild) een veel te lage spanning aan. Op dit bijna altijd voorkomende effect wordt vaak slecht gewezen, of mensen weten niet goed hoe ze hier mee om moeten gaan. Het advies om met koude banden de spanning te corrigeren, is in veel gevallen een vreemd advies, vooral bij tankstations langs de snelweg. Daar heb je immers geen echte mogelijkheid een half uur te wachten voor je banden weer koud zijn en heb je feitelijk altijd te maken met dit effect.
  • De luchtpomp corrigeert niet voor een afwijking van de buitenluchttemperatuur. Veel mensen weten niet dat de advies bandenspanning zoals in de auto met een sticker aangegeven, geldt bij een buitenluchttemperatuur van 20 graden Celsius. Elke 10 graden afwijking, levert een verandering van de druk met circa 0,1 bar op. Door niet voor dit effect te corrigeren (of de gebruiker hier op te attenderen), wordt dus in zeer veel situaties dat de buitenluchttemperatuur lager of hoger is dan 20 graden Celsius, een foutieve correctie van de bandenspanning uitgevoerd. De gebruiker is zich hier niet van bewust en denkt dat die met een correcte spanning wegrijdt! Deze buitenluchttemperatuur correctie kan door slimme software of goede instructie van de in te stellen bandenspanning, eenvoudig worden toegepast.
  • Veel automobilisten weten niet dat een andere bandenmaat dan door de autofabrikant bij het model wordt geadviseerd (en op de bandenspanning sticker staat), in veel gevallen moet leiden tot een andere adviesspanning. Hier wordt door/bij de Luchtpomp niet of onvoldoende over gecommuniceerd, waardoor veel mensen dus de verkeerde bandenspanning invoeren, en dus onbewust met een foutieve bandenspanning wegrijden. De tabel zoals wel eens aanwezig is, is volstrekt ontoereikend en de kleine letters op kniehoogte zijn vaak niet leesbaar voor de meeste mensen.
  • Ditzelfde geldt voor de situatie dat de auto is uitgerust met winterbanden. Veel Luchtpompen geven daarbij niet aan dat winterbanden 0,2 bar extra spanning moeten hebben, op de (correcte) adviesspanning bij de betreffende bandenmaat.
  • Onterecht druk verlagen (afblazen). De digitale Luchtpompen werken met een geluidssignaal. Indien de pompstok op het ventiel wordt gedrukt, meet de pomp de druk en wordt die aangepast naar de ingevoerde referentiespanning. Hoort de automobilist gepiep, dan is de spanning gelijk aan de referentiespanning. Wat daarbij echter gebeurt, is dat indien de gemeten spanning hoger is dan de ingevoerde referentiespanning, de spanning wordt verlaagd. Een foutief ingevoerde (vaak dus een te lage!) referentiespanning door de hierboven weergegeven aspecten, leidt er dan dus toe dat een eventuele onderspanning zo dus niet wordt opgelost, maar zelfs wordt verergerd. De automobilist is echter in de veronderstelling dat die met een goede bandenspanning wegrijdt, terwijl die meer onderspanning aan de controle heeft overgehouden. Dit is een zeer kwalijke zaak en zou technisch niet moeten kunnen! Zeker gezien het feit dat zoveel mensen niet corrigeren voor warme banden, afwijkende bandenmaten of winterbanden. In al deze gevallen moet de adviesspanning zoals op de Luchtpomp moet worden ingevoerd eigenlijk hoger zijn. De Luchtpomp moet zo functioneren dat die niet zomaar gaat afblazen en de druk verlaagt. Dit moet een actieve handeling voor de automobilist zijn, waarbij die zich goed moet afvragen of het verlagen van de spanning wel goed is.
  • Analoge en oude apparatuur is vaak slecht geijkt en geeft een grote afwijking in de aan te brengen en af te lezen spanning. Vaak is alleen al het aflezen op een wijzerplaatje lastig en de hoek waaronder je kijkt, maakt al 10 % drukverschil. Het gebruik hiervan vergt eigenlijk veel ervaring en kennis en is af te raden voor ongeoefende automobilisten.