Partners binnen duurzaamheid en bandenspanning

Band op Spanning vindt samenwerken op thema’s die duurzaamheid en de juiste bandenspanning raken heel belangrijk. Onderwerpen lopen uiteen: van fijnstof, CO2-uitstoot en luchtkwaliteit tot veilig autorijden of duurzaam ondernemen.

Band op Spanning is partner van of werkt samen met o.a. de volgende organisaties:

Milieu Centraal, Social Impact Factory, U 15 en meer
We zijn founding father van de Social Impact Factory, de hotspot in Utrecht voor sociaal duurzaam ondernemend Nederland. Actief lid van het werkgeversnetwerk U 15, dat gericht is op het verduurzamen van mobiliteit in Midden-Nederland.

Daarnaast adviseren wij diverse organisaties op het onderwerp verduurzaming van de automobiliteit en hebben wij regelmatig contact met andere organisaties die zich bezighouden met het verminderen van energiegebruik en CO2 uitstoot. Bijvoorbeeld Milieu Centraal, Greenkey, Urgenda, Veilig Verkeer Nederland, SWOV (wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid), Natuur & Milieu, Stichting Stimular en het Klimaatverbond.