Partners binnen duurzaamheid en bandenspanning

Band op Spanning vindt samenwerken op thema’s die duurzaamheid en de juiste bandenspanning raken heel belangrijk. Onderwerpen lopen uiteen: van fijnstof, CO2-uitstoot en luchtkwaliteit tot veilig autorijden of duurzaam ondernemen.

Band op Spanning is partner van of werkt samen met o.a. de volgende organisaties:

Milieu Centraal, Social Impact Factory, U 15 en meer
We zijn founding father van de Social Impact Factory, de hotspot in Utrecht voor sociaal duurzaam ondernemend Nederland. Actief lid van het werkgeversnetwerk U 15, dat gericht is op het verduurzamen van mobiliteit in Midden-Nederland.

Daarnaast adviseren wij diverse organisaties op het onderwerp verduurzaming van de automobiliteit en hebben wij regelmatig contact met andere organisaties die zich bezighouden met het verminderen van energiegebruik en CO₂-uitstoot. Bijvoorbeeld Milieu Centraal, GreenKey, Urgenda, Veilig Verkeer Nederland, SWOV (wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid), Natuur & Milieu, Stichting Stimular en het Klimaatverbond.