Partners binnen duurzaamheid en bandenspanning

Band op Spanning vindt samenwerken op thema’s die duurzaamheid en de juiste bandenspanning raken heel belangrijk. De onderwerpen waarop wij samenwerken, lopen uiteen van fijnstof, CO2-uitstoot en luchtkwaliteit tot veilig autorijden en duurzaam ondernemen.

Band op Spanning is partner van of werkt samen met o.a. de volgende organisaties op het terrein van duurzaamheid:

Milieu Centraal, Social Impact Factory, U15 en meer
We zijn founding father van de Social Impact Factory, de hotspot in Utrecht voor sociaal duurzaam ondernemend Nederland. Ook zijn wij actief lid van het werkgeversnetwerk U15, dat gericht is op het verduurzamen van mobiliteit in Midden-Nederland.

Daarnaast adviseren wij diverse organisaties op het onderwerp verduurzaming van de automobiliteit. Ten slotte hebben wij regelmatig contact met andere organisaties die zich bezighouden met het verminderen van energiegebruik en CO₂-uitstoot. Voorbeelden zijn Milieu Centraal, Green Key, Urgenda, Veilig Verkeer Nederland, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), Natuur & Milieu, Stichting Stimular en het Klimaatverbond.