Over ons

Band op Spanning is een organisatie zonder winstoogmerk die zich ten doel heeft gesteld om de schadelijke invloed die auto’s hebben op ons milieu en de leefomgeving te verminderen. Ons uitgangspunt is dat mobiliteit een positieve invloed heeft onze vrijheid, welzijn en plezier in het leven. Echter wij signaleren wel dat (auto)mobiliteit ook een keerzijde heeft. Wij “strijden” dus niet tegen automobiliteit als zodanig, maar bestrijden wel de vervuiling en negatieve gevolgen die dit met zich meebrengt.

Door autoverkeer heeft het milieu zwaar te lijden onder de uitstoot van uitlaatgassen. Daarnaast wordt een zware wissel getrokken op de leefbaarheid van drukbevolkte gebieden: uitlaatgassen, smog, geluidsoverlast en ongelukken zijn hiervan de voorbeelden. De autoverkeer draagt voor circa 20 % bij aan de uitstoot van alle CO2 in Nederland en heeft dan ook grote invloed op de klimaatverandering die door het versterkte broeikaseffect optreedt.

Het rijden met de juiste spanning en bij voorkeur een iets hogere spanning, kan de vervuiling en negatieve aspecten die zijn gerelateerd aan de auto met 2 tot 5 % verminderen. Niet meer….. maar ook niet minder! Wij zijn de enige organisatie in Nederland en wellicht ter wereld, die volledig is gespecialiseerd in dit aspect van automobiliteit en vooral in het concreet bieden van oplossingen. Wij pompen dus banden op met onze service op locatie en helpen automobilisten dit zelf goed te doen door het gebruik van onze slimme Bandenpomp gratis aan te bieden.

Missie en ambitie
In Nederland rijden 8 miljoen personenauto’s en bestelauto’s. Ruim 60 % rijdt met onderspanning. Het is onze ambitie om al deze auto’s met de juiste bandenspanning te laten rijden en zo alle problemen en vervuiling die door onderspanning worden veroorzaakt te voorkomen.

Dat kan door van 8 miljoen auto’s elk kwartaal de banden op te pompen. Dat betekent het uitvoeren van 32 miljoen checks per jaar. Dat levert gigantische besparingen op en wij kunnen zo werkgelegenheid bieden aan 3 tot 5 duizend werklozen.

Ook kunnen wij door minimaal 2.500 slimme Bandenpompen verspreid door heel Nederland te plaatsen, in elk geval iedereen die dat wel eens zelf doet, een goed werkende en gratis te gebruiken Bandenpomp in de eigen woon- of werkomgeving aanbieden. Zo kunnen wij eerst faciliteren en dan met een goede gedragsveranderingscampagne, de groep automobilisten die zelf de bandenspanning wel eens controleert, uitbreiden. Dat zou een ombuiging van een trend zijn die in geen 10 jaar campagnes van HNR is gelukt.

Ons doel
Wij willen er voor zorgen dat alle auto’s in Nederland met de juiste of iets hogere spanning rijden. Dan realiseren wij de onderstaande concrete besparingen.

Wat bij deze opbrengsten nog niet eens is betrokken: De kostenbesparingen die voortkomen uit de afname met 0,5 % van de verkeersongelukken in Nederland. Minder schade en leed, minder kosten door files en de afname van de kosten van ziekenhuisopnames. Tot slot realiseren we ook gezondheidswinst met het verminderen van NOx en fijnstof in de lucht en de afname van verkeerslawaai. Daarmee reduceren de directe kosten van geluidsmaatregelen en indirect de kosten van gezondheidschade van mensen met (veel over)last van verkeerslawaai.