Awards

Ei van Columbus
De service op locatie van Band op Spanning is als winnaar uit de bus gekomen bij het Ei van Columbus, de nationale prijs voor duurzame innovatie. Op het Event Duurzaam=gewoon doen! in Goes is deze belangrijke prijs met gepaste trots in ontvangst genomen. Laurens Drogendijk, die als oprichter van Band op Spanning de prijs in ontvangst nam, noemde het een grote verrassing dat zijn service uit het grote aantal van bijna 100 inzendingen als duurzaamste innovatie werd bekroond.
Andreh van der Kolk motiveert de keuze van de vakjury als volgt: “Band op Spanning is innovatief door de combinatie van een eenvoudig principe en een zeer effectieve aanpak. Het verheugt de jury dat dit initiatief in de praktijk werkt en economisch kans van slagen heeft. Daarnaast meent de jury dat Band op Spanning vanuit een positieve invalshoek het bewustzijn rondom brandstofgebruik vergroot: automobilisten kunnen zelf bijdragen, en dat bespaart nog kosten ook.”
Laurens Drogendijk heeft naast de media-aandacht en de eer, een cheque van € 12.500,-ontvangen om de service Band op Spanning verder te laten doorgroeien. Laurens: “Een mooi bedrag waar we vele duizenden auto’s zuiniger, schoner en veiliger mee kunnen laten rijden. Hartstikke goed dat deze prijs en de media-aandacht extra vaart geeft aan allerlei lopende gesprekken met potentiële opdrachtgevers”.

Duurzame Dinsdag
De service op locatie van Band op Spanning is ook beschouwd als meest inspirerende duurzame initiatief van ruim 140 duurzame initiatieven die aan minister-president Jan Peter Balkenende zijn aangeboden tijdens het evenement Duurzame Dinsdag.
De jury, onder voorzitterschap van Thom de Graaf, vindt de service “een zeer leuk initiatief, dat op grote schaal uitvoerbaar is. Dit initiatief past prima binnen het thema van Duurzame Dinsdag en doet recht aan de drie P’s: People; service & comfort, Planet; vermindering CO2 uitstoot en een lager brandstofverbruik, Profit; het vermindert de brandstofkosten.”
Uit handen van Staatssecretaris van Milieu, Pieter van Geel ontving Laurens Drogendijk een cheque ter waarde van 15.000 euro om de service Band op Spanning te laten doorgroeien. Laurens: “Een mooi bedrag waar we vele duizenden auto’s zuiniger, schoner en veiliger mee kunnen laten rijden. Hartstikke goed dat deze prijs en de media-aandacht extra vaart geven aan allerlei lopende gesprekken met potentiële opdrachtgevers.”