Band op Spanning

Organisatie
Band op Spanning werkt aan concrete en directe oplossingen voor een beter klimaat, schonere lucht en veiliger verkeer.

Dit doen wij via de Service op Locatie (de mobiele bandenoppompservice) en het plaatsen van vaste Slimme Bandenpompen op goede locaties door heel Nederland.

Ook verzamelt Band op Spanning informatie en cijfers rondom (de effecten van) bandenspanning, en wil het de informatie en de transparantie rondom dit onderwerp verbeteren.

Band op Spanning werkt aan:

  • Een beter klimaat door reductie van CO2-uitstoot
  • Schonere lucht door minder fijnstof en minder NOx
  • Langere levensduur van banden en minder microplastic (door minder bandenslijpsel)
  • Minder verkeerslawaai
  • Kostenbesparing voor de automobilist
  • Veiliger verkeer

Missie
Band op Spanning streeft ernaar de schadelijke effecten op het milieu die veroorzaakt worden door energieverbruik en mobiliteit te minimaliseren. Dit willen wij bereiken door alle 9 miljoen auto’s in Nederland continu met de juiste spanning te laten rijden. Ruim 60% rijdt op dit moment met onderspanning.

Band op Spanning is al 15 jaar een organisatie zonder winstoogmerk en ons hoofddoel is het aanpakken van milieuvervuiling. Inkomsten uit onze projecten en producten (en de eventuele winst) worden gebruikt om aan onze doelen en passie te werken. Zo investeren wij al onze energie, tijd en middelen in het verbeteren, uitbreiden en versterken van Band op Spanning, en de ontwikkeling van
nieuwe ideeën en producten.

Laurens Drogendijk: “Ik heb mijn bedrijf als duurzame organisatie zonder winstoogmerk opgezet, omdat ik vanuit mijn passie wil ondernemen en zo een bijdrage lever aan het verminderen van natuur- en milieuvervuiling. Het is fantastisch te werken aan een doel waar iedereen enthousiast van wordt en dat de wereld een beetje beter maakt.”

De organisatie
Band op Spanning is opgericht in 2004 door huidig directeur Laurens Drogendijk.

We ondernemen op een zuivere en transparante manier, met open vizier. Met oog voor
de impact op mens, milieu, je directe omgeving en de toekomst. 

“Deze manier van denken en ondernemen past bij mij en gebruik ik om de mensen om mij heen en mijn medewerkers te inspireren. Zo haal ik voldoening uit mijn inzet en werkzaamheden aan dat heel kleine radertje in de duurzame automobiliteit: het correct en kundig oppompen van banden en zo het probleem van 60% van de auto’s in Nederland aanpakken en daarmee enkele procenten vervuiling en ongelukken voorkomen. Niets doen kan altijd nog.

Door autoverkeer heeft het milieu zwaar te lijden onder de uitstoot van uitlaatgassen. Daarnaast wordt een zware wissel getrokken op de leefbaarheid van drukbevolkte gebieden: uitlaatgassen, smog, geluidsoverlast en ongelukken zijn hiervan de voorbeelden. Autoverkeer draagt voor circa 20% bij aan de uitstoot van alle CO2 in Nederland en heeft dan ook grote invloed op de klimaatverandering die door het versterkte broeikaseffect optreedt.

Het rijden met de juiste spanning, en bij voorkeur een iets hogere spanning, kan de vervuiling en negatieve aspecten die gerelateerd zijn aan de auto met 2% tot 5% verminderen. Niet meer, maar ook niet minder! Wij zijn de enige organisatie in Nederland, en wellicht ter wereld, die volledig gespecialiseerd is in dit aspect van automobiliteit en vooral in het concreet bieden van oplossingen. Wij pompen dus banden op met onze Service op Locatie en helpen automobilisten dit zelf goed te doen door het gebruik van onze Slimme Bandenpomp aan te bieden.

Ook kunnen wij door minimaal 2.500 Slimme Bandenpompen verspreid door heel Nederland te plaatsen in elk geval iedereen die dat wel eens zelf doet, een goed werkende en makkelijk te gebruiken Bandenpomp in de eigen woon- of werkomgeving aanbieden. Zo kunnen wij eerst faciliteren en dan met een goede gedragsveranderingscampagne de groep automobilisten die zelf de bandenspanning wel eens controleert, uitbreiden. Dat zou een ombuiging van een trend zijn die in geen 10 jaar campagnes van HNR is gelukt.”

Band op Spanning werkt graag samen. Bekijk hier met wie.

Waarom heeft Band op Spanning geen winstoogmerk?

Band op Spanning is een organisatie zonder winstoogmerk, die zich ten doel heeft gesteld om de schadelijke invloed die auto’s hebben op ons milieu en de leefomgeving te verminderen. Om ons hier volledig op te richten zijn we niet gericht op het maximaliseren van winst, maar op het maximaliseren van maatschappelijke winst. Inkomsten uit onze projecten en producten (en de eventuele winst) worden gebruikt om weer verder aan onze doelen te werken. 

Zijn jullie tegen autorijden?

Ons uitgangspunt is dat mobiliteit een positieve invloed heeft onze vrijheid, ons welzijn en plezier in het leven. Echter, wij signaleren wel dat (auto)mobiliteit ook een keerzijde heeft. Wij strijden niet tegen automobiliteit als zodanig, maar bestrijden wel de onnodige vervuiling en negatieve gevolgen die dit met zich meebrengt door auto’s met de juiste bandenspanning te laten rijden.

Wanneer en waarom is Band op Spanning opgericht?

Band op Spanning is opgericht in 2004 door Laurens Drogendijk, nog steeds onze directeur.
Het oppompen van autobanden is een zeer effectieve en efficiënte klimaatmaatregel, mits het oppompen goed gebeurt. Ook draagt het bij aan schonere lucht en veiliger verkeer. Om het oppompen van autobanden zo gemakkelijk mogelijk te maken én goed te laten gebeuren zijn de Service op Locatie en de Slimme Bandenpomp ontwikkeld.