Veelgestelde vragen

Wat zijn de voordelen van het oppompen van je banden?

Je bespaart brandstof en kosten (al snel 75 tot 100 euro per jaar). De banden slijten minder snel en de verkeersveiligheid neemt toe door de kortere remweg en betere wegligging. Zo wordt minder CO2 uitgestoten en komt er minder fijnstof in de lucht. Zo wordt het klimaat en het milieu ontzien. Uw autobanden maken minder geluid. Lees hier meer

Wat is de relatie tussen onderspanning en brandstofverbruik?

Er is een duidelijke, bijna lineaire relatie tussen de afname van de bandenspanning en een toename van het brandstofverbruik. In onderstaande grafiek wordt deze relatie weergegeven. De grafiek is gebaseerd op een Amerikaans onderzoek uit september 2003 van het onderzoeksinstituut Energy and Environmental Analyses Inc. uit de Verenigde Staten. Ook veel andere en vergelijkbare onderzoeken zijn uitgevoerd door tal van onderzoeksinstituten. De grafiek geeft de relatie tussen extra brandstofverbruik en een procentuele afname van de voorgeschreven bandenspanning.

Hoe meer onderspanning, hoe meer brandstof de auto verbruikt. Lees hier meer.

Wat is de relatie tussen onderspanning en bandenslijtage?

Een band slijt tijdens het rijden. Dat is niets nieuws. Echter een band slijt sneller naarmate de bandenspanning meer afwijkt van de voorgeschreven spanning. De levensduur neemt snel extra af met hogere onderspanning. En hoe eerder een band is versleten hoe groter de milieuvervuiling van bandenslijpsel (fijnstof) en de versleten stapel autobanden. De relatie onderspanning en afname van de levensduur wordt in de onderstaande grafiek geschetst. De grafiek is afkomstig van de VACO, de bedrijfstakorganisatie voor de banden en wielerbranche. Lees hier meer.

Wat zijn de maatschappelijke kosten van onderspanning?

Alle auto’s in Nederland rijden ruwweg 90 miljard kilometer per jaar. Volgens de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) ontstaat 0,5% van alle ongelukken door onderspanning . De gevolgen van deze ongelukken, zoals ziekenhuisopnames, gewonden en doden, maar ook verloren arbeidstijd in de veroorzaakte files, materiële schade aan auto’s en straatmeubilair, kan op basis gegevens van het CBS, de SWOV en andere onderzoeksinstituten voorzichtig geschat worden op ruim 61 miljoen euro per jaar. Door deze gegevens te combineren, kunnen de maatschappelijke kosten per 1000 gereden kilometers bij benadering worden berekend, te weten € 0,68.
Dit getal betreft een gemiddelde voor alle auto’s, inclusief de auto’s die wel met een juiste bandenspanning rijden. Het voorkomen van 0,5% van de ongelukken is ook te vertalen naar het voorkomen van doden en gewonden. In 2007 waren er 791 dodelijke verkeersslachtoffers, waarvan bijna 4 door onderspanning veroorzaakt. De meest recente cijfers van het CBS over het aantal ziekenhuisopnamen in 2005 als gevolg van verkeersongevallen bedroeg in totaal 17.760, waarvan 89 ten gevolge van onderspanning. In totaal zijn er jaarlijks rond de 100.000 verkeersslachtoffers die bij de Spoed Eisende Hulp worden behandeld, waarvan 500 aan onderspanning toe te wijzen zijn.

Waar vind ik de advies bandenspanning?

De advies bandenspanning staat vaak op een sticker die u op de volgende locaties kunt vinden: Deur van de bestuurder: in de deur of de deurstijl kunt u de informatiesticker vinden. Tankdop: De sticker zit soms op de binnenkant van het klepje. Handschoenenkastje: de sticker zit soms in de binnenkant van het klepje. In het instructieboekje van de auto: Let hierbij goed op het juiste model van de auto. Lees hier meer.

Hoe vaak moet ik mijn banden op spanning brengen?

Een autoband neemt altijd langzaam in spanning af, wij adviseren dan ook om minimaal één keer per drie maanden de banden te controleren en indien nodig op te pompen. Zo zijn en blijven de banden op de juiste bandenspanning. Pomp je banden altijd op met goede, geijkte apparatuur, zoals onze duurzame Bandenpomp. Indien je banden een iets hogere spanning geeft, rijdt je langer veilig en zuinig.
Band op Spanning komt ook overal in Nederland langs met de service op locatie. Wij komen dan langs op afspraak. Dit kan eenmalig zijn of een halfjaarservice, trimesterservice of kwartaalservice. Bij de slimme Bandenpomp mag je natuurlijk zo vaak komen als je wilt.

Wat betekent bar, kPa of PSI?

In Nederland wordt de bandenspanning in het algemeen weergegeven in de luchtdruk eenheid bar, een oude eenheid waarin de druk van een gas wordt weergegeven. 1 bar is (bijna) 1 atmosfeer en dat is de druk van de buitenlucht. In de volgende tabel worden de verschillende eenheden in elkaar omgerekend. Bar = veel gebruikte oude eenheid van druk van een gas, P.S.I. = Pound-force per Square Inch, kPa = KiloPascal en atm. = atmosfeer

Is een te hoge bandenspanning slecht?

Een personenautoband kan tot 3,5 bar worden opgepompt. Dit komt echter niet voor als adviesspanning. Als de hoog belaste adviesspanning wordt aangehouden gaat het altijd goed. TNO adviseert om altijd minimaal 10% bovenop de adviesspanning voor normale belasting aan te houden. Een prima advies. Zelfs een iets hogere spanning heeft nog geen grote nadelige effecten. Tegenwoordig is het niet heel erg om met een hogere bandenspanning te rijden. Een te lage bandenspanning kent veel meer nadelige effecten, omdat er meer brandstof wordt verbruikt en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de rijveiligheid.
Vroeger toen banden nog anders werden gemaakt kon het loopvlak bij een echt te hoge spanning wat bol gaan staan waarbij er minder contactoppervlak met het wegdek was en daarmee de rijveiligheid verminderde. Ook sleet eet de band dan op het midden van het loopvlak extra af. Tegenwoordig worden stalen koordlagen in de band onder het loopvlak aangebracht waardoor het loopvlak bij hoge spanning nog niet bol gaat staan.