Veelgestelde vragen

Hoeveel kan ik jaarlijks besparen met het oppompen van banden?

Door het goed oppompen van banden kunt u op autorijden gemiddeld €80 tot wel €150 per jaar besparen.

Ik heb een elektrische auto, moet ik dan ook mijn banden oppompen?

Elektrische auto’s stoten weliswaar geen CO2 uit tijdens het rijden, maar een besparing op de batterij (en de stroom die daarvoor nodig is) is een besparing op energie. Bovendien rijdt u veiliger met harde banden én slijten banden minder snel: nog een besparing.

Wanneer geeft de Slimme Bandenpomp een waarschuwing?

Band op Spanning is onafhankelijk en streeft naar kwaliteit. Het is voor ons belangrijk dat auto’s met de juiste bandenspanning wegrijden. Band op Spanning heeft geen financieel belang bij het vinden van lekke of slechte autobanden. Wel zullen wij de automobilist natuurlijk altijd wijzen op de mogelijke lekke band.

Hoe weet Band op Spanning de juiste bandenspanning van de auto?

Wij zijn de enige organisatie in Nederland die op kenteken de juiste adviesbandenspanning uit onze zelf aangelegde database met ruim 25.000 combinaties kan opzoeken. Ter vergelijking: op een kaart bij een tankstation treft u doorgaans slechts ongeveer 250 van dergelijke combinaties met adviesspanningen aan. Wij maken gebruik van de technische gegevens van de RDW. Staat de bandenspanning van de auto niet in onze database, dan kan u de bandenspanning ook opzoeken in de auto. Dit staat vaak aangegeven op het klepje van de brandstoftank.

Waarom corrigeren jullie de aangegeven bandenspanning?

Wij baseren de minimale adviesspanning op de door de fabrikant voorgeschreven spanning bij normaal belast gebruik. Elke auto heeft echter afhankelijk van de bandenmaat, het type en de uitvoering een andere adviesbandenspanning. Bij het oppompen van banden is het verder belangrijk om rekening te houden met factoren zoals opgewarmde banden door het rijden, de aanwezigheid van winterbanden of aangepaste bandenmaten. Alleen zo kan onze medewerker op een betrouwbare manier de juiste spanning bepalen en aanbrengen.

Kan de Slimme Bandenpomp de banden leeg laten lopen?

De Slimme Bandenpomp verlaagt nooit de spanning in banden.

Mijn TPMS waarschuwt mij als ik mijn banden moet oppompen. Klopt dit?

Het TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) is sinds 2012 verplicht ingebouwd in nieuwe auto’s. Dit systeem controleert de druk in een band. Wanneer de band onder een bepaald minimaal niveau komt, wordt er een alarmsignaal gegeven via het dashboard. Meestal gebeurt dit als de band 20% minder druk heeft.
Er zijn twee verschillende soorten TPMS: indirect en direct. Indirecte systemen maken geen gebruik maken van druksensoren, maar maken een berekening op basis van de omtreksnelheid, diameter en/of hoogteverhouding van een band. Een direct TPMS maakt wel gebruik van een druksensor in de band.

Band op Spanning is van mening dat het TPMS op dit moment niet voldoende functioneert om onderspanning te voorkomen of aan te pakken. Het indirecte systeem geeft hooguit een schatting van de druk en de eventuele onderspanning. Dat het signaal meestal pas gegeven wordt bij 20% onderspanning, vinden wij echt te ver gaan; mensen komen pas te laat in actie. De sensoren die de spanning meten bij het directe TPMS, zijn bovendien niet altijd nauwkeurig en meten de spanning in de band ook vaak met een grote afwijking. Enig voordeel van een direct TPMS is de waarschuwing bij plotselinge afname van druk (lekke band) tijdens het rijden.

Wat zijn de maatschappelijke kosten van onderspanning?

Alle auto’s in Nederland rijden samen ruwweg 90 miljard kilometer per jaar. Volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) ontstaat 0,5% van alle ongelukken door onderspanning. De gevolgen van deze ongelukken, de verloren arbeidstijd in de veroorzaakte files en schade aan straatmeubilair kan op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de SWOV en andere onderzoeksinstituten voorzichtig geschat worden op ruim 61 miljoen euro per jaar. Door deze gegevens te combineren kunnen de maatschappelijke kosten per 1000 gereden kilometers bij benadering worden berekend, te weten €0,68.

Dit getal betreft een gemiddelde voor alle auto’s, inclusief de auto’s die wel met een juiste bandenspanning rijden. Het voorkomen van 0,5% van de ongelukken is ook te vertalen naar het voorkomen van doden en gewonden. In 2007 waren er 791 dodelijke verkeersslachtoffers, waarvan circa 4 door onderspanning veroorzaakt. De recentste cijfers van het CBS (2005) bepalen het aantal ziekenhuisopnamen als gevolg van verkeersongevallen op 17.760, waarvan dus 89 ten gevolge van onderspanning. In totaal zijn er jaarlijks rond de 100.000 verkeersslachtoffers die bij de spoedeisende hulp worden behandeld, waarvan 500 aan onderspanning toe te wijzen zijn.

Waar vind ik de adviesbandenspanning?

De adviesbandenspanning staat vaak op een sticker die u op de volgende locaties kunt vinden:
In de deur of de deurstijl van de bestuurder;
In de binnenkant van het klepje van de tankdop;
Op het handschoenenkastje. De sticker zit soms in de binnenkant van het klepje;
Instructieboekje van de auto. Let hierbij goed op het juiste model van de auto.

Hoe vaak moet ik mijn banden oppompen?

Banden lopen altijd langzaam leeg. Wij raden daarom aan elk kwartaal de banden op te pompen.