Overige

Geef je banden lucht: geen woorden maar daden

 

Eerder dit jaar verscheen er een artikel op RTL Nieuws over de resultaten van de overheids-campagne “Geef je banden lucht”. Deze campagne is erop gericht automobilisten vaker hun banden op te laten pompen.

Band op Spanning ondersteunt deze campagne van harte, maar beseft zich ook dat alleen voorlichting niet genoeg is: het gaat om concrete verandering. Vaak horen we gelukkig van klanten dat ze onze Slimme Bandenpompen en Service op Locatie een praktische, zichtbare oplossing vinden.

Hieronder volgt de tekst van het artikel op RTL Nieuws.

 

Voorlichtingscampagne ministerie weinig succesvol: juist méér lege autobanden

De voorlichtingscampagne van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om autorijders regelmatig hun bandenspanning te laten controleren, is geen groot succes. Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat het aantal banden dat te weinig lucht bevatte, sinds de voorlichtingscampagne juist is toegenomen. De afgelopen drie jaar kostte het het ministerie ruim 1,1 miljoen euro.

In het najaar van 2018 begon de overheid met ‘Geef je banden lucht’. Automobilisten werden onder meer met behulp van radiospotjes, informatie bij tankstations en via de website geefjebandenlucht.nl gewezen op de voordelen van goed gevulde autobanden.

Automobilisten wordt geadviseerd banden elke twee maanden te controleren. Een goede bandenspanning vergroot namelijk de verkeersveiligheid, zorgt dat de auto minder brandstof verbruikt, is beter voor het milieu én maakt minder lawaai.

Nu blijkt uit de derde tussentijdse evaluatie dat er geen verbetering is opgetreden sinds het begin van de campagne. Sterker, er trad een verslechtering op. Zo had bij de zogeheten nulmeting in 2018, voorafgaand aan de campagne, 52 procent van de gecontroleerde auto’s ten minste één band met een te lage bandenspanning.

Bij de meting van vorig jaar bleek dit percentage banden met een te lage spanning niet afgenomen, maar juist toegenomen. Bij bijna 63 procent van de gemeten voertuigen had ten minste één band een te lage bandenspanning. Ruim 20 procent van voertuigen had zelfs ten minste één band met een gevaarlijke onderspanning, schrijven de onderzoekers.
In 2019 kostte de campagne de overheid 616.000 euro, in 2020 gaf het ministerie er 251.000 euro aan uit en in 2021 ruim 247.000 euro. Het gaat in de afgelopen drie jaar dus om ruim 1,1 miljoen euro. De kosten van 2018 zijn niet terug te vinden, maar het totaalbedrag is dus nog hoger.

Het ministerie laat in een reactie weten dat de stijging van het aantal auto’s met lege banden mogelijk komt doordat auto’s tijdens corona minder zijn gebruikt. “Daardoor was er minder aandacht voor auto-onderhoud en bandenspanning, terwijl banden óók lucht verliezen als ze stil staan.”
De voorlichtingscampagne wordt dit najaar weer opgepakt.

Het originele artikel is te vinden op RTL Nieuws.