Alle berichten, Blogposts, Nieuws

Stikstof en onderspanning

Een maand geleden plaatsten we op LinkedIn en Twitter een bericht over stikstof, een onderwerp dat volop in de media was terug te vinden. En dat er interesse voor was, dat werd duidelijk! Het bericht werd een van de best gelezen berichten van de afgelopen maanden. Ook nu is luchtverontreiniging en dan met name stikstof en de effecten daarvan weer volop aanwezig in het nieuws.

De uitstoot van stikstofoxides, speelt ook bij rijden met onderspanning een rol. In deze blog vertellen we u hier graag meer over.

Luchtverontreiniging
Luchtverontreiniging is de aanwezigheid van stoffen in de lucht, die op zichzelf of samen met andere stoffen, schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen, dieren en milieu. Luchtvervuiling is een onzichtbaar probleem. Zo kan de lucht er op een mooie dag fris en gezond uitzien, maar zijn de concentraties van vervuilende stoffen ruim boven de norm.

Stikstofoxiden
Stikstofmonoxide (NO) is een gas dat ontstaat bij allerlei verbrandingsprocessen, in dit geval bij de verbranding van benzine en diesel in automotoren. Bij hoge temperaturen ontstaan chemische reacties, bijvoorbeeld tussen stikstof (N2) en zuurstof (O2) uit de lucht. In de lucht wordt  het uitgestoten stikstofmonoxide (NO)  vrij snel omgezet tot stikstofdioxide (NO2). De som van stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2) wordt stikstofoxiden (NOx) genoemd. Stikstofoxiden (NOx) komen vooral vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld door het verkeer.

Stikstofoxiden zijn voor zowel mens als de natuur schadelijk. Het veroorzaakt smog, kan de luchtwegen irriteren, de Ozon aantasten, het broeikaseffect versterken en zure regen veroorzaken. Stikstofoxiden komen ook terecht in de natuur. Daardoor worden de natuur en de bodem verrijkt met stikstof. Planten die goed groeien op een voedingsrijke bodem, zoals gras en brandnetels, verdringen planten die groeien op een schrale bodem. Als die planten verdwijnen, sterven ook de dieren uit die van die planten leven. Uiteindelijk komen er minder soorten planten en dieren, waardoor de biodiversiteit afneemt.

Onderspanning
Uit onderzoek van o.a. TNO (november 2011) wordt duidelijk dat er een relatie is tussen het rijden met onderspanning en extra uitstoot van NOx. Onderspanning veroorzaakt meer rolweerstand en dit veroorzaakt vervolgens extra brandstofverbruik om een zelfde snelheid te bereiken indien er geen onderspanning zou zijn. Wanneer een dieselauto met onderspanning rijdt, stoot deze gemiddeld 0,9% extra NOx uit. Voor een benzineauto is dit zelfs nog meer, namelijk 1,5%.

Onderzocht gemiddeld effect per voertuig (Bron, rapportage TNO) Diesel auto Benzine auto
[g/km] [%] [g/km] [%]
NOx uitstoot -0,006 -0,9% -0,0035 -1,5%

Aangezien de effecten van de uitstoot van NOx, zoals hierboven beschreven, behoorlijk groot zijn, is het verminderen van de uitstoot hiervan erg belangrijk. Zelfs als het maar 1 tot 2 procent scheelt, is dat voor de huidige lastige situatie waardoor bijvoorbeeld de woningbouw op slot zit, net weer voldoende ruimte om daar toch een vergunning voor te verlenen. Dus rij zuiniger met de auto door elke twee tot zeker drie maanden de bandenspanning te controleren en deze weer tijdig op te pompen. Zo weet u zeker dat u niet met onderspanning de weg op gaat. U kunt hiervoor onze Slimme Bandenpomp gebruiken. Deze is gratis én helpt bij het invoeren van de juiste bandenspanning. Kijk hier voor al onze locaties.

Bronnen
TNO 
https://www.rivm.nl/stikstof/stikstofoxiden-nox