Alle berichten, Blogposts, Nieuws

40 Puntenplan Urgenda

Door Urgenda is samen met ruim 700 organisaties op 24 juni, 4 jaar na het winnen van de Klimaatzaak in Den Haag het 40 Puntenplan gepresenteerd en overhandigd aan het kabinet. De 40 maatregelen zijn een handreiking en laat zien dat het kan om 25% CO2 te reduceren voor eind 2020. Alle maatregelen samen zijn goed voor een reductie van 10 tot 15 Mtn CO2-eq.

De overheid moet in 2020 25% CO2 reduceren ten opzichte van 1990 om te voldoen aan de uitspraak van de Rechtbank en het Hof Den Haag in de Klimaatzaak. De overheid stelt in februari 2018 op basis van cijfers van het PBL dat maatregelen genomen moeten worden om ongeveer 9 Megaton extra reductie van CO2-uitstoot te realiseren.

Om de overheid hierbij te helpen én ervoor te zorgen dat er nu echt actie wordt ondernomen is het 40puntenplan opgesteld. Een van die maatregelen, nummer 27, is het op de juiste spanning brengen van de banden:

Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, over de Slimme Bandenpomp van Band op Spanning:

“Een andere maatregel voorziet in een nieuwe bandenpomp, die werkt op zonnepanelen. Met het apparaat kunnen burgers de banden van hun auto op spanning brengen. Als je dit vier keer per jaar doet, bespaar je honderd euro en 0,2 megaton aan uitstoot. De apparaten worden onder meer bij supermarkten geplaatst”.

Laurens Drogendijk, directeur van Band op Spanning, legt graag uit waarom onze bandenpomp een goede maatregel is voor CO2 reductie en hoe dat in zijn werk gaat:

Terugblik presentatie 40 Puntenplan van Urgenda:

Meer weten over het 40 Puntenplan en alle andere maatregelen? Bekijk dan hier de website van Urgenda