Blogposts

Klimaattop Parijs van start: een luchtig idee uit de Polder

Er staat heel wat op het spel de komende weken in Parijs. De lang voorbereide Klimaattop moet – na de vorige, mislukte editie in Kopenhagen – resulteren in breed draagvlak en commitment voor actie tegen klimaatverandering. Bill Gates stelde onlangs dat zelfs als alle beoogde doelen voor ‘Parijs’ door alle 195 deelnemende landen worden onderschreven, dat nog slechts een derde is van de werkelijk benodigde maatregelen om het klimaat en daarmee de planeet niet te laten ontsporen de komende decennia. Waar dus te beginnen, ook in eigen land?

Jelmer Mommers schreef in De Correspondent eerder vandaag: “(..) ook als de top mislukt, gaat de transitie naar duurzaamheid gewoon door. Vergeet niet: welke rampen ons ook te wachten staan op een warmere aarde, wij zijn altijd nog zelf aan zet als het om onze toekomst gaat. (…)”.


Mommers schetste daarna een vijftal recente doorbraken in verduurzaming:

  • Bijna alle grote steden in Groot-Brittannië hebben beloofd om in 2050 op volledig groene energie te draaien.
  • Oostenrijk wil voor 2025 alle kolencentrales sluiten.
  • De grootste verzekeringsmaatschappij op aarde (Allianz, beheerder van ongeveer 2000 miljard euro) trekt al haar geld terug uit de kolenindustrie.
  • In Nederland deden 64 hoogleraren een dringende oproep om alle kolencentrales te sluiten, een plan dat een meerderheid van de Kamer inmiddels lijkt te steunen.
  • En de PvdA en GroenLinks kwamen samen met het ontwerp van een klimaatwet, die moet garanderen dat we in Nederland veel meer actie gaan ondernemen.

Natuurlijk draait het om maximale, internationale impact op de Klimaattop. Daarbij kan het tegelijkertijd geen kwaad om te zien wat er duurzaam beter kan in eigen land. Nederland ijlt te vaak na als het gaat om duurzaam denken en vooral duurzaam doen. De OESO (de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) stelt dat Nederland niet de fout moet maken achterover te kunnen leunen. Nederland dient volgens de OESO veel meer werk te maken van de verduurzaming van het energiegebruik en de vervuiling door het verkeer met name in de Randstad.

Eerder ook constateerde Europees onderzoeksburo Eurostat dat Nederland de twijfelachtige eer ten deel valt te behoren tot de Europese achterhoede wat betreft duurzame energie. Samen met drie landen bleek ons land drie jaar geleden het verst verwijderd van het streefpercentage duurzame energie per 2020.

Premier Rutte heeft vandaag namens ons land in Parijs ongetwijfeld een ronkend pleidooi gehouden voor meer verduurzaming, het feit dat economie en ecologie prima hand-in-hand kunnen gaan en meer internationale samenwerking en innovatie om verduurzaming echt succesvol te maken.

Een concreet, haalbaar en praktisch voorstel is ingediend voor Duurzame Dinsdag in september 2016. Maar wees nou eerlijk, is er niet nu meer actie nodig om Nederland te verduurzamen, en de milieudruk van het autoverkeer fors te verminderen?  Dit plan resulteert in meer schone lucht, en kostenbesparing voor automobilisten en bedrijven bij implementatie in onze eigen polder. En verdient daarna als succesvol kennisproduct tot ver over onze landsgrenzen.

Steun je dit luchtige idee? Deel dan deze blogpost in je netwerk.