Blogposts

Met het oppompen van je autobanden ga je nooit 10% besparen (?)

Bandenspanning. Het is volgens ons de meest luchtige manier om aan verduurzaming te doen. We blijven daarbij graag met onze voeten nuchter op het asfalt. Met de juiste bandenspanning bespaar je inderdaad nooit 10% of meer. Toch is de potentiële impact enorm. Hoe zit dat nou echt?

‘Een no-regret maatregel’. Zo noemt TNO het checken en op de juiste (!) spanning brengen van autobanden. Autobanden – of ze nou van Michelin, Pirelli of Continental zijn – verliezen nu eenmaal na zoveel tijd hun spanning. Door de extra rolweerstand die dan zich voordoet, ontstaat meer bandenslijtage, een hoger brandstofverbruik en neemt de uitstoot van CO2 en fijnstof toe.

NOx en fijn stof
Dit zijn grote veroorzakers van een slechte luchtkwaliteit en de oorzaak van smog, en ademhalingsproblemen. De onderstaande tabel beschrijft de relatie tussen onderspanning en NOx en fijn stof (TNO onderzoek, november 2011). Dit onderzoek maakte een grondige evaluatie van het effect – op een gemiddelde benzine en dieselauto – van het rijden met onderspanning op de uitstoot van Stikstofoxides (NOx) en de uitstoot van fijn stof door de versnelde bandenslijtage (PM10 uitstoot).

De conclusies zijn helder. Indien een auto niet meer met onderspanning rijdt, neemt de NOx uitstoot met 0,9 tot 1,5% en de fijn stof uitstoot met 3,2% af.

 

 

Forse besparing per auto per kwartaal
Een besparing van zo’n 20 tot 25 euro per auto per kwartaal is heel realistisch. Voor leaseauto’s is die besparing vaak nog hoger, gegeven het hoger aantal kilometers dat hun baasje hun over ’s lands wegen stuurt. Door 100 auto’s op de juiste bandenspanning weer de weg op te laten gaan, wordt gemiddeld genomen de uitstoot voorkomen van 2 auto’s. 2% besparing, 2% impact dus.

Dat lijkt marginaal. Maar hoeveel krijg je op dit moment op je privé- of bedrijfsspaarrekening aan rente?

Laat de onderstaande cijfers eens op je inwerken. En bepaal de impact voor jullie event, jullie bedrijf of jullie gemeente. Daar waar je net nog 2% op je netvlies had, klinkt de impact in harde euro’s, tonnen CO2 of tientallen sets bespaarde rubber autobanden al een stuk interessanter, nietwaar?

 

Laat de cijfers voor zich spreken. En bepaal zelf aan de hand van deze tabel of de behaalde besparingen met de huidige set aan slimme Bandenpompen hoeveel jullie aan besparing met de juiste bandenspanning tot nu nog op straat hebben laten liggen.