Sociaal project

Band op Spanning bij de Jaarbeurs: 39.000 auto’s beter op pad

Op 27 mei 2015 start Band op Spanning in samenwerking met de Gemeente Utrecht, de Jaarbeurs en het UW Reintegratie een uniek project om 39.000 auto’s veiliger, schoner en zuiniger te laten rijden.

Er is veel werkloosheid in Utrecht. Veel mensen hebben geen werk en zijn wel op zoek naar een nuttige besteding van hun tijd, of worden daartoe door de gemeente gestimuleerd. Met dit project gaat een flink aantal van die mensen – met de kennis en apparatuur van Band op Spanning en investeringen van de andere betrokken partijen – gedurende een jaar lang de autobanden van bezoekers aan de Jaarbeurs op de juiste spanning brengen.

Door het starten van een project met werklozen kunnen veel mensen hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten, zijn er zeer grote besparingen te realiseren en worden autokosten vermeden. Het is een fantastisch voorbeeld om de drie bekende P’s te verbinden:

  • People (werkgelegenheid en minder ongelukken),
  • Planet (milieuwinst)
  • en Profit (de kostenbesparingen).

Dit project is – voor zover wij kunnen overzien –  wereldwijd uniek om 39.000 auto’s veiliger, schoner en zuiniger te laten rijden. Door op een vaste locatie te werken en daarbij elke dag op eenzelfde wijze te werken, zijn veel kosten te besparen en is er een efficiëntie slag te maken. Zo dalen de kosten per gecontroleerde auto.

Een betere luchtkwaliteit, minder brandstofkosten, minder druk op het klimaat, een schonere leefomgeving, minder verkeerslawaai en minder ongelukken: dit is de positieve impact van het project van Band op Spanning om samen met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een jaar lang de bandenspanning te controleren van auto’s bij de Jaarbeurs.