Alle berichten, Persberichten

PERSBERICHT: Gratis service Band op Spanning tijdens de Euro Hockey League.

Iedere bezoeker van de Euro Hockey League wordt bij binnenkomst benaderd voor een gratis bandenspanning controle. Deze service wordt hen aangeboden door de ABN Amro, sponsor van het evenement. De Euro Hockey League telt een verscheidenheid aan duurzame initiatieven, de stichting Band op Spanning draagt op innovatieve en effectieve wijze bij aan duurzame mobiliteit.

De service Band op Spanning
Ruim 60 % van alle auto’s rijdt met een te lage bandenspanning. De gevolgen daarvan zijn groot. Onderspanning zorgt voor extra brandstofverbruik, extra CO2 uitstoot, bandenslijtage en meer auto-ongelukken door een langere remweg. Om de problemen van het rijden met onderspanning aan te pakken is er een gemakkelijke en effectieve oplossing; de service Band op Spanning. Band op Spanning is een service die autobanden op de juiste spanning brengt. Met mobiele vulapparatuur wordt de bandenspanning gecontroleerd en zo nodig bij gevuld. Bij Band op Spanning werken inmiddels 50 medewerkers die met veel succes en enthousiasme de service uitvoeren bij enkele honderden bedrijven, overheden, evenementen en beurzen. Zij hebben reeds meer dan 150.000 banden gecheckt.

De Voordelen van Band op Spanning:
• Minder CO2 uitstoot en een schonere lucht;
• Veiliger autorijden door een kortere remweg;
• 2 tot 5 % besparing op brandstofkosten;
• Bewustwording bij uw medewerkers;
• Concreet met duurzaam ondernemen aan de slag gaan;
• Minder bandenslijtage;

De service Band op Spanning is opgezet door Laurens Drogendijk:
“Ik wil graag werken aan concrete oplossingen van milieuproblemen, dàt is mijn passie. Het is dan ook fantastisch om projecten en concepten op te zetten rondom het thema duurzame mobiliteit en energiebesparing, daar kan zoveel bereikt worden”. De Stichting de Groene Garage bestrijdt, zonder winstoogmerk, de vervuiling en negatieve gevolgen die automobiliteit met zich meebrengt. Band op Spanning is een prijswinnende oplossing voor het probleem van onderspanning en is daarmee een effectieve klimaatmaatregel.

Weer veilig & zuinig onderweg met Band op Spanning!

Publicatiedatum 3 april 2012

De Euro Hockey League vindt plaats van 6 t/m 8 april

Voor meer informatie over Band op Spanning: www.bandopspanning.nl
Contactpersoon: Bart van Leeuwen
Telefoon: 030-2306910