Alle berichten, Nieuws

Al ruim € 100.000,- bespaard!!

Als klein bedrijf voelen wij dat de kredietcrisis speelt bij vele organisaties. Veel bedrijven kampen met hoge kosten voor hun wagenpark. Band op Spanning kan een steentje bijdragen aan het verminderen van deze kosten. Veel organisaties zijn hier erg enthousiast over, want Band op Spanning levert hen een concrete besparing op. 

In 2 maanden tijd hebben we bij diverse bedrijven onze service ingezet. We hebben voor deze bedrijven ruim 30.000 liter aan brandstof en ruim 120 ton CO2 bespaard. In totaal hebben we een bedrag van ruim € 100.000,- bespaard aan brandstof en banden.
Het komende jaar blijven we actief om nog meer besparingen te realiseren wat positief is voor het milieu en natuurlijk voor de portemonnee!!
In deze tijd van crisis zijn de kostenbesparingen natuurlijk een groot bijkomend voordeel voor vele organisaties.