Alle berichten, Persberichten

Band op Spanning actief tijdens de Week van de Vooruitgang

Nieuwegein, 13 september 2008. Vandaag is de Week van de Vooruitgang van start gegaan. Dit is de Nederlandse versie van de European Mobility Week. In deze week staat het licht op groen voor duurzame mobiliteit. Band op Spanning gaat 10 dagen lang aan de slag bij verschillende gemeenten om de bandenspanning te controleren. De juiste bandenspanning levert diverse voordelen op, zoals een betere verkeersveiligheid, minder uitstoot van CO2 en uitlaatgassen en minder kosten voor brandstof en banden.

Door SenterNovem zijn er tien gemeenten geselecteerd die Band op Spanning als service tijdens de Week van de Vooruitgang aangeboden krijgen. Andere gemeenten hebben Band op Spanning zelf benaderd om de banden van de auto’s van bewoners in de gemeente te laten controleren. Door de ruime capaciteit van Band op Spanning kunnen er 16 gemeenten in de Week van de Vooruitgang gebruik maken van de service.

In 2007 is Band op Spanning ook ingezet als service bij diverse gemeenten. In die tijd zijn er rond de 1.300 auto’s gecontroleerd. Band op Spanning streeft ernaar om dit aantal ruimschoots te overtreffen. De besparingen die de inzet van de service veroorzaakt, zoals het besparen van extra brandstofverbruik, het verminderen van de CO2 uitstoot en de kostenbesparing van al snel tienduizenden euro’s, zullen daarmee eveneens ruimschoots worden overtroffen.

De service Band op Spanning werkt in heel Nederland bij diverse bedrijven, overheden en evenementen om de banden te controleren op de juiste bandenspanning en waar nodig bij te vullen tot de voorgeschreven bandenspanning. Het rijden met een juiste bandenspanning levert veel voordelen op. Eventuele lekke banden worden geconstateerd wat ten goede komt aan de verkeersveiligheid, CO2 uitstoot wordt verminderd waardoor de klimaatverandering wordt tegengegaan en extra brandstofverbruik wordt voorkomen wat automobilisten merken in hun portemonnee!! Het levert al snel 25 tot 150 euro op.

Band op Spanning is een service van de Stichting de Groene Garage, die de service Band op Spanning zonder winstoogmerk uitvoert.

//// Einde persbericht ////

—————————————————————————————–
Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.bandopspanning.nl. Ook kunt u contact opnemen met de directeur van de service Band op Spanning, Laurens Drogendijk:
Telefoon:            030-2306910       of mobiel             06-16602465
e-mail: Laurens@bandopspanning.nl
Adres: De Liesbosch 24, 3439 LC Nieuwegein

Voor meer informatie over de Week van de Vooruitgang kunt u terecht op:
www.weekvandevooruitgang.nl