Alle berichten, Persberichten

Succesvolle actie service Band op Spanning bij DHV

Met de service Band op Spanning kan op concrete wijze een steentje worden bijgedragen aan een schonere en veiliger samenleving. Advies- en Ingenieursbureau DHV ondersteunt dit initiatief en biedt alle medewerkers van het kantoor in Amersfoort deze service kosteloos aan.
In de week van 6 t/m 12 september 2005 zijn bijna 350 auto’s van medewerkers op het parkeerterrein van het hoofdkantoor van DHV in Amersfoort gecontroleerd op onderspanning en indien nodig bijgevuld tot de juiste bandenspanning. Het aantal medewerkers dat van te voren heeft aangegeven liever geen gebruik te maken de service is zelfs lager dan 1,7%. Hieruit blijkt duidelijk dat de service inspeelt op een behoefte en wordt gewaardeerd door een groot deel van de medewerkers van DHV. Dit beeld wordt nog een bevestigd door dat tijdens de actie veel medewerkers en ook bezoekers erg enthousiast reageerden op dit initiatief.

Alle gegevens zijn momenteel verwerkt en de resultaten zijn bekend. Ruim 50% van de auto’s rijdt met onderspanning en maar liefst 8,4% zelfs met een (vermoedelijk) lekke band. Dit laatste percentage is zelfs zorgelijk te noemen want juist deze autobanden zullen op die momenten dat het er op aankomt (noodstop, uitwijkmanoeuvre), kunnen falen en ervoor zorgen dat de auto in een slip terechtkomt en betrokken raakt bij een ongeluk. Gelukkig hebben we door deze actie de betrokken automobilisten tijdig kunnen waarschuwen zodat ze maatregelen (band vervangen en/of repareren) kunnen nemen.

De actie heeft daarnaast een besparing aan verbruikte brandstof opgeleverd van ruim 1.100 liter en liefst 26 autobanden zullen uitgespaard worden doordat extra bandenslijtage (en dus afname van de levensduur) wordt voorkomen. In totaal wordt de uitstoot van 2,7 ton CO2 voorkomen en de financiële kostenbesparing is aanzienlijk met 3.396,13 euro. De periode waarover deze besparingen worden bereikt, is 1 kwartaal; de jaarlijkse besparingen kunnen dus 4 x zo groot zijn!

De kosten-batenanalyse is zoals verwacht positief. Indien de behaalde resultaten worden doorgerekend naar een kosten-batenanalyse voor een periode van een heel jaar, blijken de jaarlijkse kosten slechts circa de helft van de jaarlijkse opbrengsten te bedragen. Naast een grote vermindering van de uitstoot van COen andere uitlaatgassen en een flinke afname van vroegtijdig versleten autobanden, betekent dit dus ook een flinke structurele kostenbesparing.