Alle berichten, Persberichten

Succesvol project bij de Provincie Utrecht!

In de eerste 2 weken van juni zijn de auto’s van de medewerkers van de Provincie Utrecht door medewerkers van de service Band op Spanning gecontroleerd. De Provincie Utrecht heeft besloten dit project uit te voeren omdat het een goed project is dat op een leuke manier laat zien dat het mogelijk is zonder veel moeite zuiniger met energie om te gaan. Een goed voorbeeld om concreet iets te doen met duurzaam mobiliteitsbeleid.

Aan de actieweken is een communicatieweek voorafgegaan. Via posters, informatiepanelen en intranet zijn de medewerkers op de hoogte gesteld van het doel en de werkwijze van de actie. Ook is de mogelijkheid geboden aan medewerkers die liever geen gebruik wilden maken van deze kosteloze service, een Rode Kaart te gebruiken. Uiteindelijk hebben slechts 3,9% van de medewerkers van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Er zijn ongeveer 400 auto’s gecontroleerd, waarvan bij circa 62% een te lage bandenspanning werd aangetroffen. Daarnaast werd bij ruim 4 % een lekke band of een groot vermoeden daarvan geconstateerd! Blijkbaar wordt dit door een aantal mensen niet tijdens het rijden opgemerkt. In totaal is door deze actie het gebruik van 1.697 liter brandstof vermeden, gemiddeld dus 4,3 liter per auto. Dit levert een besparing aan uitstoot van CO2 op van 4,1 ton. Doordat de relatie tussen onderspanning en bandenslijtage bekend is, kan daarnaast worden uitgerekend dat ruim 35 banden door deze actie minder zullen verslijten en dus worden uitgespaard.

De toename van de verkeersveiligheid laat zich moeilijker in cijfers en statistieken uitdrukken. Het is duidelijk dat het rijden met een lekke band erg gevaarlijk is. Maar ook een flinke onderspanning kan bij een noodstop of plotselinge uitwijkmanoeuvre de auto in een slip brengen, met alle gevolgen van dien.

De behaalde kostenbesparing is aanzienlijk. Het gemiddeld bespaarde bedrag per auto is bijna 12 euro voor een periode van 3 maanden. Dit zou dus een jaarlijkse kostenbesparing opleveren, indien de service Band op Spanning elke 3 maanden zou langskomen, van bijna 48 euro! De kosten van het inhuren van de service Band op Spanning bedragen hier ongeveer een derde van, zodat die ruimschoots door de kostenbesparing worden gecompenseerd.

Het grote aantal positieve reacties van de medewerkers en het lage aantal afmeldingen wijzen er op dat de service Band op Spanning een welkome nieuwe service is. Het bespaart veel mensen een vervelend klusje op een regenachtig tankstation, vieze handen en, belangrijker nog, het schiet er niet bij in. Vanuit oogpunt voor zorg en service naar de medewerkers is het een geslaagde actie gebleken. Kortom een prima resultaat voor het milieu, de verkeersveiligheid en de portemonnee!